Äldreomsorgen i Umeå behöver ökad personaltäthet och en karriärstege. Bland mycket annat.

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det handlar
om S, M, V och C. Dessa angrep även KD, MP, L, SD och FI.

Låt inte Lindberg + Ågren segra. Rösta på AP den 11 sept
_     _     _     _     _

Ingress
För en tid sedan kunde vi läsa om bristen på vikarier inom äldreomsorgen i Umeå kommun inför sommarens semestrar. Det saknades mer än 150 personer. Ledningen i Umeå kommun sade att detta var en ny situation, enligt lokalmedia.

Del ett
Att för få söker sig till äldreomsorgen är tyvärr begripligt. Under snart 30 år har grundbemanningen präglats av nedskärningar. I början av 90-talet gick det 0,9 årsarbetare på varje brukare. Idag ligger denna siffra på cirka 0,5. Det betyder att ett arbetslag på nio personer idag är nere på fem personer! Men antalet brukare som arbetslaget ska ta hand om har alltså inte minskat. Däremot har brukarna en högre medelålder idag och är därför oftare multisjuka. Detta beskriver den grundläggande utvecklingen inom äldreomsorgen. Till detta ska läggas tätare helgtjänstgöring och fler delade turer. Självklart har detta skapat en hårdare arbetsmiljö.

Del två
Då hälsoschemat infördes brast kommunikationen med personalen. Igen. Kommunikationen mellan ledning och personal har tidigare brustit, exempelvis i samband med det s.k. lustkontrakten 2010 och när det gällde sättet på vilket heltidstjänsterna infördes 2016.

Del tre
Det finns exempel på att erfaren och yrkeskunnig personal har sagt upp sig. Exemplen på detta är alltför många. Ofta är skälet att personalen vill ge mer till brukarna än vad som är möjligt utifrån personalens förutsättningar. Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå svårigheten med rekryteringen både av fast personal och sommarvikarier. Många av de anställda slits ned av arbetet. Både fysiskt och mentalt.

Del fyra
För att vända utvecklingen inom äldreomsorgen måste personaltätheten öka. Men det krävs även andra åtgärder för att göra yrket attraktivare. För att locka nya till äldreomsorgen i Umeå behövs även en ”karriärstege” för de anställda.

Karriärstegen borde bland annat innehålla följande:
* Grundutbildning: Alla som arbetar inom äldreomsorgen måste ges minst en utbildning till vårdbiträde – vilket inte är fallet idag,
* Språkutbildning: Alla som behöver måste genomgå undervisning i svenska språket,
* Vidareutbildning A: Vårdbiträden ges möjlighet till undersköterskeutbildning,
* Vidareutbildning B: Undersköterskor ges möjlighet att specialisera sig exempelvis inom demensvård, psykiatri eller handikappomsorg,
*Betald vidareutbildning: Kommunen måste bidra med lön under utbildningstiden,
* Utbildning ska löna sig: Den som har vidareutbildat sig måste märka detta i lönekuvertet.

Avslutning
De lagstadgade basverksamheterna måste prioriteras. En sådan satsning på äldreomsorgen är inte gratis. Men den är absolut nödvändig. Äldreomsorgen är en av kommunens lagstadgade basverksamheter. Och basverksamheterna måste prioriteras. framöver. Detta ingår i Arbetarpartiets Alternativbudget. Och har så gjort under en väldigt lång tid.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.