Klimatförändringarna riskerar att leda till nya pandemier

En fladdermus med öppen mun
Coronapandemin har med stor sannolikhet sitt ursprung i att ett virus "hoppade" från fladdermus till människa. Foto: Per Jensen (CC BY-NC-SA 2.0)

Den globala uppvärmningen innebär att vilda djur söker sig till nya områden, ibland hundratals kilometer från sina ursprungliga levnadsområden. Detta medför att djurarter som tidigare levt skilda från varandra plötsligt lever så nära varandra att virus, bakterier och parasiter med lätthet överförs till nya arter som de inte träffat på eller levt tillsammans med tidigare. Detta ökar risken att nya virus även ska överföras till människor.

Parisavtalet stipulerar att ökningen av den globala medeltemperaturen ska hållas under 2 grader till slutet av detta sekel. Även om denna målsättning skulle uppnås medför uppvärmningen att vilda djur kommer att söka sig långt ifrån sina vanliga levnadsområden. Detta ökar risken för att nya virus ska smitta från djur till människa. Forskarvärlden anser att det finns minst 10 000 virusarter som kan infektera människor.

Coronapandemin är konsekvensen av ett coronavirus som, med mycket stor sannolikhet, fördes över från en art av fladdermus till människor. Forskningen menar att ca 70 procent av alla nya sjukdomar, som till exempel zikaviruset eller ebola ursprungligen kom från vilda eller tama djur. I grunden är det människans hårda exploatering av naturen som drastiskt förändrat djurens levnadsförhållanden som tvingar dem att finna nya boplatser för att överleva.

Sjukdomsekolog Gregory Albery vid Georgetown University i Washington DC i USA menar att när världen och klimatet förändras så ändras också sjukdomsbilden, då klimatförändringarna påverkar våra ekosystem i grunden. Albery har, som en del av sin forskning, gjort beräkningar på hur klimatförändringarna ökar risken för att virus hoppar från en art av vilda däggdjur till en annan under de närmaste 50 åren. Resultaten har publicerats i tidskriften Nature. Av Alberys forskning framgår att djurens förändrade utbredningsområden kommer leda till att nya virus kommer att smitta från en djurart till en annan mer än 4 000 gånger fram till år 2070. Den största risken för överföring av virus från djur till människor är i tätbefolkade områden i Afrika och Asien.

Sjukdomar och infektioner som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor kallas för zoonoser. Exempel på zoonoser kan vara pest, som sprids från råttor via loppor till människor, och sedan vidare från människa till människa. Dengue-feber och zikavirus sprids från apor, via myggor, till människor.

Överföringen av smittoämnen kan ske via livsmedel eller vatten, via direkt kontakt med smittbärande djur eller människor, eller genom en ”mellanvärd” i form av myggor, knott eller fästingar. Smittspridningen kan även ske via miljön eller föremål som förorenats av smittämnen.

Forskningen visar utom alla tvivel att det kommer att bli fler pandemier och att klimatförändringarna ökar risken för detta. Och då nästa pandemi bryter ut måste samhällena runt om i världen stå bättre rustade än när coronapandemin slog till med full kraft i början av 2020.

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.