Partinytt vecka 3

Veckans tema:
Partistyrelsen i Arbetarpartiet säger Nej till vaccinationsintyg

Som vi skrev redan förra veckan så kommer veckans möten att baseras på en rad artiklar som vi skrivit om coronapandemin. Vi har ju ett helt handlingsprogram för hur pandemin ska bekämpas och vi har även skrivit minst 50 inlägg på VK-bloggen om detta. Vi har varit väldigt måna om att samhället ska bekämpa coronavirusets olika mutationer på de mest effektiva sätten. Å ena sidan.

Å andra sidan finns det skrämmande auktoritära drag i samhällsutvecklingen idag. Inte endast i länder som Ryssland utan även i USA – minns stormningen av Kapitolium – och även i Sverige. I exempelvis Göteborg ville det moderata kommunalrådet sätta in militär mot klanen Ali Khan. Riksdagspolitikerna tävlar om att krävs fler, och ännu fler, poliser och samtidigt utrusta dessa med större befogenheter. Men alla krav på tuffare tag sker helt utan eftertanke. Arbetarpartiet är också för fler poliser men vi vill återuppbygga systemet med kvarterspoliser som syftar till att det ska skapas ett förtroende mellan ordningsmakt och de som bor i de utsatta områdena. ”Tuffare tag” i sig kan innebära att gängen börjar skjuta poliser och deras anhöriga i en eskalerande våldsspiral.

Åter till coronapandemin. Arbetarpartiets styrelse anser att vaccinationsintygen, eller covidpassen, utgör ett led i den auktoritära utvecklingen. Att införa ett covidpass skulle vara unikt i svensk historia. Det för tankarna till inrikespassen i det gamla tsarryssland och senare i Stalins Sovjet. Det är en auktoritär åtgärd som går ut på att bestraffa personer som vägrar att vaccinera sig – och de som åläggs att utföra kontrollerna är oftast vanliga restaurangägare. Vaccinationsintyg skapar dels ett farligt prejudikat, dels kan intyget komma att motverka sitt eget syfte. Detta av två skäl.

Det ena skälet är socialt. Sverige är inte längre ett enhetligt land där alla är födda inom landets gränser, ser likadana ut, talar samma språk och delar samma historia. Idag finns det dessvärre två parallella Sverige. Detta märks både när det gäller skjutningar, aggressivitet mot blåljuspersonal i utanförskapsområden och när det gäller benägenheten att vaccinera sig mot covid-19.

I början på september i höstas hade 75 procent av alla i Sverige boende, 16 år och äldre, vaccinerat sig två gånger. Men i typiska utanförskapsområden som Rinkeby, Rosengård och Gårdsten låg motsvarande siffra på endast mellan 20 och 30 procent! Alla i Sverige boende lyssnar inte på myndigheterna. Däremot skulle en islamistisk imam, på fredagsbönen, kunna säga ungefär på följande sätt: ”svenskarna har redan samlat oss invandrare i getton, de vägrar ge oss jobb och nu vill de även hindra oss från att gå på restaurang för att vi inte vaccinerat oss – gå därför med i Muslimska brödraskapet”. Och många skulle ta till sig detta budskap och gå med i brödraskapet. Men inte vaccinera sig.

Det skiljer även stort mellan olika etniska svenskar. I januari i fjol hade endast 57 procent av SD-väljarna tänkt vaccinera sig. Bland S-väljarna låg siffran på nästan 90 procent. Även SD-väljarna riskerar att drivas ännu hårdare i armarna på Åkesson och kompani genom vaccinationsintygen.

Det andra skälet till att vaccinationsintyg inte håller handlar om smittspridningen. Innan deltavarianten kom uppgick skyddet från vaccinet Pfizer-BioNtech till minst 95 procent – efter två vaccinationer. I detta läge var de vaccinerade långt mindre smittsamma än de ovaccinerade. Sedan dök Delta-varianten upp – och nu omikron. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik från den senaste veckan är smittspridningen nästan lika stor bland vaccinerade som bland ovaccinerade. Mot denna bakgrund har även statsepidemiolog Anders Tegnell gjort skeptisk uttalanden rörande vaccinationsintyg. I en intervju med DN kommenterar Tegnell vaccinationsintygen på följande sätt: ”Just nu är det inte något som man kan luta sig mot”. Tegnell säger också att det inte är aktuellt att införa vaccinationsintyg även på bl a restauranger och gym.

Beslutsförslag: Tanken är därför att vi ska besluta att ta ställning mot vaccinationsintyg – i dagens situation och i nuvarande utformning.

Med detta sagt vill vi betona att vaccinationerna fortfarande är ovärderliga. Den som vaccinerat sig med två eller tre sprutor har ett starkt skydd mot att bli allvarligt sjuk och mot att dö av covid-19. Detta har vi fått bekräftat med vaccinsamordnaren i Västerbotten, Ronny Lestander, då vi varit i kontakt med honom via mail. Lestander berättade att det i stort sett endast är ovaccinerade som nu läggs in på NUS (slutenvård), får intensivvård eller dör i covid. Vaccinera dig därför snarast om du ännu inte har gjort detta!

Sammanfattning
Tanken med vaccinationsintygen var att de som vaccinerat sig skulle kunna känna sig nästan helt trygga mot att bli sjuka och även vara nästan helt säkra på att inte smitta andra. Därför skulle de bestraffas som inte vaccinerat sig – genom att inte få intyg. Men när det i princip inte längre någon skillnad, när det gäller smittsamhet, mellan vaccinerade och o-vaccinerade faller hela idén med intygen. Det enda som kvarstår blir att Sverige använder sig av en ovanligt obehaglig bestraffning – helt utan positiv effekt. Istället riskerar effekten att bli negativ. Exempelvis i utanförskapsmiljöer.

Därför säger alltså Partistyrelsen Nej till vaccinationsintyg – i dagens läge och med dagens utformning. Nu vill vi att medlemmarna sluter upp bakom detta på veckans möten.

För Partistyrelsen,
Janne och Davis

PS. Detta var kortversionen bakom Partistyrelsens ställningstagande. En längre version finns att läsa i de fem artiklarna om coronaviruset i julnumret av NyA (nr 170) som utgör inläsningsmaterial inför veckans möte.

Vi rekommenderar även alla att läsa den nya artikel om coronapandemin som vi publicerar i kommande nummer av NyA. Se länk.

Din e-postadress kommer inte publiceras.

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.