Debatt i Umeå om vaccin och arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Patrik Brännberg (AP) och Carin Nilsson (S) från debatten i Umeå kommunfullmäktige i november 2021. Foto: Umeå kommun (Faksimil)
Dela med dig

Äldreomsorgens villkor kom att dominera en stor del av debatterna vid Umeå kommunfullmäktiges möte den 29 november. De äldres behov av personal som vaccinerats mot corona samt personalens behov av rimliga arbetsvillkor var två av frågorna som debatterades. 

Arbetarpartiet (AP) ställde frågor om hur Umeå hanterar ovaccinerad personal i äldreomsorgen. AP påminde om att kommunen, med anledning av fortsatta utbrott av covidsmitta på Umeås äldreboende, skulle utreda möjligheten att omplacera ovaccinerad personal. 

En positiv sak som klargjordes i debatten var att all personal inom äldreomsorgen i Umeå har rätt att vaccinera sig på betald arbetstid. Det var också tydligt att inga krav ställdes på att personalen skulle tvingas vaccinera sig.  

Patrik Brännberg (AP) kritiserade kommunen för att den varit senfärdig vad gäller att utreda möjligheten att omplacera personal som inte vaccinerat sig. Äldrenämndens ordförande Carin Nilsson (S) menade att det var först efter att en brukare eller patient ansågs vara ”särskilt utsatt” som en tillfällig förflyttning av personal kunde vara möjlig. Hon exemplifierade med patienter med sänkt immunförsvar efter cytostatikabehandling. 

– Det är häpnadsväckande att de äldre på kommunens boenden inte anses vara ”särskilt utsatta” med tanke på att dödligheten i covid-19 bland exempelvis 90-plussare legat på uppåt 25 procent, replikerade Patrik Brännberg. 

Rätten att bo kvar hemma

Även frågan om huruvida äldre i kommunen hade möjlighet att välja boendeform debatterades. I den debatten ville talare från bland annat Kristdemokraterna ta upp risken att äldre tvingades in på boende då deras behov av hemtjänst översteg 30 timmar i veckan.  

Patrik Brännberg (AP) påminde om personalens behov av drägliga arbetsvillkor. En gammal person som börjar få behov av hemtjänst uppåt 30-40 timmar i veckan blir vårdtung. Att då vårda i hemmet där det inte finns lyftar och med exempelvis trånga toaletter är mycket slitsamt.  

Brännberg påminde också om att ett av de största problemen vad gäller äldreomsorgen länge har varit svårigheten att överhuvudtaget få en plats på ett äldreboende.


Dela med dig