PFAS-ämnen i dricksvattnet för två miljoner svenskar

Livsmedelsverket har kartlagt halterna av PFAS-ämnen i dricksvatten. Foto: Pixabay
Dela med dig

En ny studie från Livsmedelsverket har visat att uppåt två miljoner svenskar har s.k. PFAS-ämnen i dricksvattnet. Halterna är låga och ligger under gränsvärdena. Men många kommuner mäter inte mängden PFAS, vilket gör att mörkertalet är stort.

PFAS är ett samlingsnamn för en rad olika ämnen som använts sedan 1950-talet till exempelvis brandskum, impregnering av kläder och teflonpannor. PFAS-ämnena tar mycket lång tid att bryta ned och lagras därför i människor, djur och marken under flera år.

Sandra Strandh, statsinspektör på Livsmedelsverket, har nu kartlagt halterna av PFAS i dricksvatten och råvatten (det vatten som används för att framställa dricksvatten) genom en enkät till kommunerna.

Totalt 86 kommuner hade analyserat PFAS i dricksvatten från minst ett vattenverk. Dricksvattnet från samtliga undersökta verk ligger på godkända nivåer och långt under det nuvarande gränsvärdet som är på 90 nanogram PFAS-ämnen per liter vatten.

Samtidigt finns det ett stort mörkertal. 52 procent av de tillfrågade kommunerna hade inte alls analyserat sitt dricksvatten för att klargöra förekomsten av PFAS. Dessutom finns det kommuner som analyserat vattnet i något av sina vattenverk där andra vattenverk inte analyserats för PFAS. Det handlar därmed om hundratals vattenverk där förekomsten av PFAS-ämnen är okänd.

Dessutom upptäcktes högre halter av PFAS på i råvattnet på flera håll. Detta antyder att halterna av PFAS-ämnen kan vara högre ute i miljön. I Halmstads kommun uppmättes höga nivåer i råvattnet, men tack var kolfilter har kommunen lyckats sänka nivåerna i dricksvattnet till inom gränsvärdet. Det är inte osannolikt att liknande åtgärder behövs i andra kommuner.

Nytt dricksvattendirektiv från EU

I januari infördes EU s nya drickvattendirektiv som har två olika gränsvärden där medlemsländerna kan välja att införa det ena eller båda. Alla medlemsländer ska ha anpassat sin lagstiftning till gränsvärdena i direktivet senast i januari 2023. Det finns dock inget som hindrar enskilda länder att införa ännu strängare gränsvärden.

I Sverige finns inget juridiskt bindande gränsvärde. Däremot finns det en gräns på 90 nanogram PFAS-ämnen per liter vatten när det gäller elva olika ämnen. Når dricksvattnet dessa nivåer måste kommunen vidta åtgärder för att minska halten av PFAS-ämnen. Det finns även ett övre riktvärde på 900 nanogram per liter. Når dricksvattnet dessa halter av PFAS-ämnen ska människor undvika att dricka vattnet eller att tillaga mat i det.

Livsmedelsverkets ambition nu är att ta fram nya svenska gränsvärden utifrån nya och strängare krav från EU.


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.