Sveriges Radios världsunika Grammofonarkiv befinner sig i förfall

Sveriges Radios grammofonarkiv riskerar att förfalla. Foto: Urban Göranson / Sveriges Radio
Dela med dig

Ett flertal tidigare anställda vid Sveriges Radio är oroade över att det världsunika Grammofonarkivet befinner sig i förfall. Dessa driver en namninsamling vars syfte är att uppmärksamma grammofonarkivets status som nationell kulturskatt. Över 70 000 svenskar har hittills skrivit på namninsamlingen.

Arkivet har ca 1,5 miljoner ljudinspelningar i sin samling, uppdelat i olika fasta ljudmedier. Detta gör arkivet till ett av de tre största i världen. Att arkivet dessutom innehar varje inspelning i två exemplar – ett exemplar för uppspelning och ett referensexemplar som är helt intakt – gör samlingen till unik i hela världen.

Enligt de tidigare anställda som driver namninsamlingen utgör Grammofonarkivet Sveriges största musikskatt. Arkivet finansierades tidigare via tv-licensen och numera via skattemedel.

Besparingar inom arkivverksamheten har pågått sedan 2007. År 2014 ansökte ett antal anställda inom public service om att Sveriges Radios grammofonarkiv skulle räknas som ett av Unescos världsarv. Ledningen utlovade en intern utredning för att ta reda på för- och nackdelar för Sveriges Radio om Grammofonarkivet skulle bli ett Världsminne. Sveriges Radio skulle återkomma med besked till den svenska kommittén för Unescos Världsminnesprogram om huruvida intresse fanns för att gå vidare i processen med en inventering av Grammofonarkivet. Men radioledningen höll sig passiv under hela behandlingstiden och hörde aldrig av sig till Unesco.

CD-skivor slängdes

Hotet av förfall understryks av en händelse under hösten 2016. Då slängdes flera tusen CD-skivor och fina CD-boxar som var dubbletter av radions interna utlåningsexemplar bort.

Syftet var att göra plats för nya lokaler åt telefonväxlarna på Sveriges Radio i Stockholm. Kritikerna menar att radioledningen hade kunnat göra något bättre än att bara kasta bort alla dessa tusentals CD-skivor. De hade till exempel kunnat skänka skivorna till forskning, studier eller till ett vanligt bibliotek för utlåning. Mycket av musiken som slängdes finns inte att få tag på i de populära streamingtjänsterna på nätet trots att mycket har blivit digitalt idag.

Undertecknad är själv musik- och skivintresserad och vill inte se grammofonarkivet förfalla.

Inget långsiktigt perspektiv

Tidigare anställda vid arkivet anser att ansvariga beslutsfattare inte längre hanterar Grammofonarkivet som ett arkiv i ett långsiktigt perspektiv. De menar att Sveriges Radio numera ser på arkivet enbart som ett arbetsverktyg för sina produktioner. Ett exempel som de pekar på är att Sveriges Radios hemsidor inte har någon information till allmänheten om Grammofonarkivet.

Dessutom har det genomförts personalnedskärningar på arkivet vid ett flertal tillfällen. Under hösten 2019 varslades de tio kvarvarande arkivmedarbetare som blivit kvar sedan den första vågen av nedskärningar vid årsskiftet 2013/2014.

Sveriges Radio har utlyst nya tjänster, men bara hälften så många. Dessutom vägrar SR att ta över personal från det dotterbolag som tidigare ansvarat för Grammofonarkivet. Risken är att viktiga arkivariemeriter och teknisk kompetens för digitalisering och avspelning av äldre ljudformat går förlorade. Det tar många år att lära sig hur Grammofonarkivet är uppbyggt och ska skötas. Men ledningen för Sveriges Radio har inte visat något intresse av dessa kunskaper.

90-årsjubileum uppmärksammades inte

Ett ytterligare exempel på förfallet är att arkivets 90-årsjubileum, som inföll 2018, inte ens uppmärksammades internt på Sveriges Radio. Detta trots att det alltså handlar om ett världsunikt arkiv som byggts upp ända sedan 1928.

Personerna bakom namninsamlingen anser att den unika musiksamlingen måste finansieras och utvecklas samt göras mer tillgänglig för allmänheten i den mån det går. Detta istället för den långsamma utarmning som nu pågår. De kräver att ansvariga politiker ska öronmärka pengar för att kunna bevara det världsunika grammofonarkivet på samma sätt som idag görs till Berwaldhallen och Radiosymfonikerna.

Namninsamlingen finns på hemsidan www.musikskatt.se. I skrivande stund har över 74 000 människor undertecknat namninsamlingen. Besök gärna hemsidan och skriv under själv. Hjälp till att bevara en unik kulturskatt som riskerar att förfalla!


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.