Infekterad strid om skryt-bussar i Örebro

Bus Rapid Transit i Ontario, Canada. Foto: Ontario Growth Secretariat, Ministry of Municipal Affairs (CC BY 2.0)
Dela med dig

I Örebro lanseras nu Bus Rapid Transit (BRT), ofta kallat för ”superbussar”, till en kostnad som kan uppgå till omkring en miljard. Detta har vållat protester, bland annat från det lokala Örebropartiet. Region Örebro kallar superbussarna som ett ”smart, snabbt och skönt” resealternativ, medan motståndarna kallar det för ett oacceptabelt slöseri som riskerar att drabba övrig kollektivtrafik.

Bus Rapid Transit (BRT) innebär att vissa bussar ska få en egen linje samt företräde i trafiken. Systemet liknas ibland till spårvagnar, då det är tänkt att skapa samma transportmässiga fördelar fast utan behovet av att lägga spår. När BRT nu lanseras i Örebro sker detta i tre faser, varav den första kommer sträcka sig mellan Brickebacken och Tegnerlunden.

Den ursprungliga uppskattningen av totalkostnaden för ”superbussarna” låg på mellan 530 – 730 miljoner. Men enligt kritikerna kan de faktiska utgifterna komma att landa på uppåt en miljard.

Enligt aktiviströrelsen Trafikupproret, som startade redan i november 2019, riskerar införandet av BRT att ske på beskostnad av kollektivtrafiken på landsbygden i Örebro.

Trafikupproret har drivit en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning i frågan om ”superbussarna”. Namninsamlingen underkändes dock p.g.a ett större antal underskrifter bedömdes vara dubbletter eller tillhörande människor bosatta utanför kommunen (Svt 3/11).

Örebropartiet (ÖP), ett lokalparti som valdes in i Örebro kommunfullmäktige i valet 2018, skriver följande i ett pressmeddelande om ”superbussarna”:
”Man hoppas kunna få ner restiden mellan Brickebacken och centrum från 30 minuter till 24 minuter. De underlag som presenterats för oss är dock väldigt bristfälliga och prognoserna är därför mycket osäkra.”

Partiet har även anklagat det lokala beslutsfattarna för självmotsägande agerande: Ungefär samtidigt som styret och dess stödpartier röstar för att införa sin dyra ”superbuss”-satsning så har man även klubbat igenom en höjning av bussbiljetterna samt lagt ner busslinjer på landsbygden.

ÖP har även kritiserat att samma politiker som drivit på för införandet av ”superbussarna” har suttit och räknat namnunderskrifterna för en folkomröstning. Partiledare Markus Allard kallar det hela för ”uppenbart fuffens”.

Buss-vinden på väg att vända?

Det finns vissa tecken på att vindarna kan vända i Örebro. Moderaterna, som tidigare röstat för BRT samt försvarat det i kommunfullmäktige, säger sig nu vilja pausa projektet. I ett uttalande till SVT, pekar M på att kostnaderna kan bli högre än vad som ursprungligen beräknats samt att biltrafiken riskerar att öka inom vissa bostadsområden som en negativ följd av BRT, som skäl till att de byter fot i frågan.

Socialdemokaterna (S), Örebros största parti, står dock fortfarande kvar vid beslutet. På frågan ”Så man vet egentligen inte hur mycket det kommer kosta”, svarade kommunalrådet Ullis Sandberg (S) till SVT att: ”Inför varje beslut så tar vi ju en budget. Så ju närmare vi är ett genomförande, desto bättre exakta underlag har vi för kostnaden.” Det bör tilläggas att det är långt ifrån ovanligt för storskaliga projekt att få sina uppskattade utgifter delvis anpassade under tiden de genomförs.

Förutspråkarna av BRT pekar på lanseringen av systemet i andra städer och länder, där utfallet i regel blev lyckat. Samma fördelar beräknas kunna återskapa i Örebro.

Nya Arbetartidningen har sökt ÖP, samt M och S lokala avdelningar för kommentar. De har vid tiden för publicering inte återkommit.


Dela med dig