Restvärme från industrin kan värma bostäder

Restvärme från industrin kan användas till att värma upp bostäder. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Dela med dig

Kommunala energibolag i Sverige blir allt bättre på att ta tillvara på restvärme från olika verksamheter för att värma upp exempelvis bostäder. Genom samarbete med den lokala industrin skulle även restvärme som uppstår i samband med industriella processer inom exempelvis pappers-, stål- eller kemiindustrin kunna tas tillvara. Miljövinsterna är potentiellt stora då kommunerna blir mindre beroende av att elda med biobränslen för att värma upp bostäder.

Energimyndigheten har beräknat att ungefär åtta procent av all fjärrvärme i Sverige kommer från restvärme. På cirka 80 orter finns det ett samarbete mellan industrin och fjärrvärmeföretagen. Men potentialen att ta tillvara restvärme är större än så. När tidningen Dagens Samhälle skickade en enkät till 75 kommunala energibolag var det 30 av dessa som svarade att de inte utnyttjade restvärme från industrin.

Satsningar på själva fjärrvärmenäten kan dessutom öppna för att ta tillvara på restvärme från fler verksamheter.

– Med större, öppnare och gärna regionala sammankopplade nät kan alltmer av restvärmen tas tillvara från industrin och på sikt även från till exempel serverhallar, säger Anders Ydstedt, talesperson för Industrigruppen Återvunnen Energi, till Dagens Samhälle.

Ydtedt lyfter bland annat fram en modell som används av Stockholm Exergi där serverhallar, livsmedelsbutiker och andra verksamheter som skapar överskottsvärme kan sälja och leverera denna till fjärrvärmenätet.

Här följer några exempel på hur kommunala energibolag i olika delar av landet tar tillvara på restvärmen från alltifrån krematorier till isbanor.

  • Stockholms stads Kyrkogårdsförvaltning levererar restvärme från Råcksta krematorium som används till att värma upp 400 lägenheter i nordvästra delen av Stockholm. Även Jämtkraft och Karlstad Energi använder restvärme från krematorier på detta sätt.
  • I Sollentuna kommun tas restvärmen från isbanorna på Sollentunavallen om hand och går till att värma motsvarande 100 villor.
  • I Oxelösund har det kommunala energibolaget ett samarbete för att ta tillvara restvärme med stålproducenten SSAB.

Ja, kreativiteten är stor bland olika kommunala energibolag på hur man kan ta tillvara på restvärmen. Det behövs fler satsningar av denna typ – och fler långsiktiga samarbeten med den lokala industrin om att ta tillvara restvärme. Potentialen är stor, liksom miljövinsterna.


Dela med dig