Radikal folkomröstning om bostäder i tyska valets skugga

Närmare 300 000 boende i Berlin skrev under namninsamlingen för en folkomröstning. Foto: Uwe Hiksch (CC BY-NC-SA 2.0)
Dela med dig

I skuggan av det senaste delstats- och förbundsvalet i Tyskland hölls även en radikal folkomröstning i huvudstaden Berlin. I denna uppseendeväckande folkomröstning ställdes frågan om staden (Berlin) borde expropriera företag som har mer än 3 000 lägenheter som för närvarande ägs av privata fastighetsbolag. Det visade sig att hela 56 procent av de röstande ansåg att lägenheterna borde tas över av staden!

Folkomröstningen i Berlin kom till stånd efter att närmare 300 000 namnunderskrifter samlats in. Bakgrunden var missnöjet bland hyresgästerna för de ständigt stigande hyrorna. Berlins vänsterregering antog förra året en ny hyreslagstiftning där hyresvärdarna förbjöds att höja hyrorna de närmaste 5 åren. De gick så långt att de till och med ville sänka de nuvarande hyrorna. Den federala författningsdomstolen underkände dock den nya hyreslagen och menade att den stred mot författningen.

Till saken hör att 80 procent av befolkningen i Berlin bor i hyresrätter. Av dessa ägs endast 10 procent av allmännyttan. Resterande 90 procent ägs av stora fastighetsbolag, som i många fall är utlandsägda.

Allmännyttans bostadsbestånd såldes ut redan på 1990-talet. Bland de stora köparna fanns bland annat den svenske fastighetsspekulanten Roger Akelius som även är en av de största ägarna av bostadsfastigheter i Sverige.

Akelius affärsidé går ut på att renovera bostäderna och därefter höja hyrorna kraftigt, vilket får till följd att folk med små inkomster eller låga pensioner inte längre kan bo kvar. Detta tvivelaktiga förfaringsätt har vi även fått erfara här i Sverige.

Frågan är om politikerna i Berlin vågar ta strid med de stora fastighetsbolagen och ta parti för de utsatta hyresgästerna. De finansiellt starka bolagen kommer troligen inte att vika sig utan motstånd och kan i slutändan komma att stämma staden för att uppnå sina mål.


Dela med dig