Coronarestriktioner slopade trots otillräckligt många fullvaccinerade

Det festades rejält på sina håll då restriktionerna slopades. Samtidigt oroar den låga vaccinationsgraden i Sverige - lägst bland de nordiska länderna. Foto: Curran Kelleher (CC BY 2.0)

Den 29 september slopades merparten av de restriktioner som införts för att hejda spridningen av coronaviruset i Sverige. Detta innebär bland annat att personer som arbetat hemifrån nu kan börja återvända till kontoren, att krogar och nattklubbar har öppet som före pandemin samt att alla deltagar- och publikbegränsningar tas bort. De slopade restriktionerna har både skapat oro och glädjescener.

Det var inte alla restriktioner som togs bort den 29 september. De restriktioner som kvarstår gäller främst ovaccinerade personer som av olika skäl valt att inte vaccinera sig. Dessa ska fortsatt hålla avstånd till andra människor samt undvika kontakter med personer som är i riskgrupp eller som är 70 år och äldre. (Personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig är undantagna, liksom personer under 18 år.) Huruvida de ovaccinerade verkligen följer restriktionerna är osäkert. Det finns en påtaglig risk att de människor som valt att inte följa rekommendationen att vaccinera sig mot covid-19 inte heller följer exempelvis rekommendationer om att hålla avstånd.

Slopas restriktionerna för tidigt?

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC riktade i ett uttalande den 30 september kritik mot att flera EU-länder slopar restriktionerna för tidigt, då andelen fullvaccinerade fortfarande är för låg. Det är endast i ett fåtal av EU-länderna som minst 75 procent av hela befolkningen är fullvaccinerad. I genomsnitt ligger andelen fullvaccinerade inom EU på 63,6 procent av hela befolkningen (ECDC 14 okt). Skillnaderna mellan länderna är dock stora. I Bulgarien är knappt 20 procent av befolkningen fullvaccinerad, medan över 80 procent av portugiserna är fullvaccinerade. I Sverige ligger andelen fullvaccinerade i skrivande stund på 63,5 procent.

Ett flertal smittskyddsläkare, professorer och forskare i Sverige har riktat kritik mot att restriktionerna slopats. Det gemensamma för kritikerna är att de anser att restriktionerna borde ha varit kvar tills antalet fullvaccinerade blivit större. Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet, ansåg att det borde ha kommit ett beslut om att erbjuda vaccinet till barn från 12 år och uppåt innan restriktionerna slopades. Numera rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination även för 12-15-åringar, men i flera regioner kom inte dessa vaccinationer igång förrän i oktober.

Smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö vid Region Blekinge har uttryckt oro för vilka signaler de slopade restriktionerna sänder ut. ”Risken finns att man får uppfattningen om att pandemin är över, men vi har en ny topp att förvänta oss här i oktober. Jag är inte kritisk mot att man lättar i sig, men min personliga åsikt är att det varit bättre att vänta till vi är på andra sidan av den toppen” sa Wittesjö till Svt Nyheter (8/9).

Danmark först i Norden att slopa restriktioner

Sverige är det tredje landet i Norden som har slopat sina coronarestriktioner. Först ut var Danmark, som slopade alla restriktioner redan den 10 september. Beslutet baserades på att ca 75 procent av landets befolkning redan då var fullvaccinerade. Idag har Danmark bland den högsta vaccinationsgraden i hela Europa. Hela 75,7 procent av befolkningen är fullvaccinerad. En bidragande faktor till den höga andelen vaccinerade i Danmark var att danska myndigheter rekommenderade vaccination av 12-15-åringar redan i juni.

Den 25 september slopade även Norge sina restriktioner. Finland har ännu inte satt något datum för när restriktionerna ska slopas, men enligt den finska regeringen ska detta ske då en tillräckligt stor andel (80 %) av alla från 12 år och uppåt blivit vaccinerade. Detta beräknas ske i mitten av oktober. Finlands statsminister har fått kritik för att gå för fort fram med att slopa restriktionerna. Det är Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef som vädrat sin oro över att lättnaderna går för snabbt med tanke på att andelen fullvaccinerade ännu är för låg.

Vaccinationerna i Sverige släpar efter

LandAndel av befolkningen
som är fullvaccinerad
Danmark75,7 procent
Norge68,8 procent
Finland65,6 procent
Tyskland65,3 procent
Sverige63,5 procent
Österrike61,7 procent

Källa: Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC (14 okt)

Jämfört med övriga nordiska länder har Sverige den lägsta andelen fullvaccinerade sett till hela befolkningen. Detta går att utläsa i tabellen ovan. Sverige ligger även lågt jämfört med andra västeuropeiska länder. Det är bara Österrike som har en lägre andel fullvaccinerade än Sverige. Om vi däremot jämför Sverige med länderna i östra Europa så har landet en högre andel fullvaccinerade. I många av de östeuropeiska länderna finns det en utbredd misstro mot både vacciner och myndigheter.

Vi vill i detta sammanhang också påminna om att Sverige har haft de i särklass högsta dödstalen till följd av covid-19 av de nordiska länderna. Antalet avlidna i covid-19 uppgår idag till nästan 15 000! Sett till befolkningens storlek är antalet avlidna i Sverige tre gånger fler än i Danmark, sju gånger fler än i Finland och nio gånger fler än i Norge. Se den tragiska tabellen nedan.

LandAntal avlidna per
1 miljon invånare
Sverige1 445
Danmark459
Finland201
Norge162

Källa: Världshälsoorganisationen WHO (14 okt)

En faktor som bidragit till de höga dödstalen i Sverige är det ständigt långsamma och senfärdiga agerandet från både politiker och myndigheter. Ett exempel: Det dröjde till i början av juni innan regeringen sköt till de pengar som krävdes för att inleda masstestning och smittspårning av coronaviruset – nästan tre månader efter det att Världshälsoorganisationen uppmanat alla länder att ”testa, testa, testa – testa varje misstänkt fall”.

När det handlat om att slopa restriktioner har både politiker och myndigheter istället uppvisat en sällsynt handlingskraft. Förra hösten annonserade regeringen en rad lättnader bara några få veckor före ”andra vågen” slog till i oktober. Nu har Sverige slopat nästan alla restriktioner – trots att andelen fullvaccinerade är lägst i Norden och bland den lägsta av de västeuropeiska länderna.

Vad som nu krävs är en allvarlig diskussion om orsakerna till att Sveriges hantering av coronapandemin gått så mycket sämre än i övriga nordiska länder. Coronakommissionens andra rapport, som publiceras i slutet av oktober, bör utgöra starten för en sådan diskussion.