Så fungerar det tyska valsystemet

En man, en kvinna, två röster

Det tyska riksdagshuset i Berlin. Foto: Pixabay
Dela med dig

Förbundsdagen

Den tyska riksdagen kallas Bundestag (förbundsdagen). Enligt lag måste förbundsdagen innehålla minst 598 mandat. Men den tyska förbundsdagen har inte ett fast antal mandat som exempelvis den svenska riksdagen.

Det finns tre typer av mandat till förbundsdagen:

  • Enmansvalkretsar: 299 ledamöter utses genom personval i lika många enmansvalkretsar. Den av kandidaterna som får flest röster i en valkrets väljs – på samma sätt som i ett brittiskt parlamentsval,
  • Proportionella val: 299 ledamöter tillsätts genom val av olika partier. Partierna har satt upp sina kandidater till förbundsdagen på listor med sina främsta kandidater högst upp. Antalet platser som varje parti får fördelas proportionerligt utifrån hur många röster som läggs på varje parti – precis som i Sverige,
  • Extramandat: den tyska förbundsdagen har, som tidigare nämnts, inte ett fast antal mandat. Det slutliga antalet mandat kan variera från val till val. Efter valet till förbundsdagen 2017 tillkom 111 extramandat och vilket gav totalt 709 ledamöter i förbundsdagen. Efter årets val tillkom 137 extramandat vilket gav 735 ledamöter. Systemet med extramandat syftar till att göra fördelningen mellan antal röster och mandat mer rättvis,

Två röster: Varje väljare har två röster i valet till förbundsdagen. Den första rösten läggs på en person som i praktiken (nästan) alltid är med i ett av partierna. Den andra rösten läggs på ett parti.

Två vägar till förbundsdagen: Det vanligaste sättet för ett parti att ta sig in i förbundsdagen är att det erhåller minst fem procent av rösterna i hela landet. Ett annat sätt är att ett partis kandidater får flest röster i minst tre av de 299 enmansvalkretsarna.

Förbundskanslern

Förbundsdagen väljer vem som ska bli förbundskansler (motsvarande statsminister i Sverige). Misstroendevotum kan bara genomföras om det finns en majoritet för en annan kandidat. En misstroendeomröstning av rent okynne, som den i somras då Stefan Löfven fälldes utan att det fanns något motkandidat, kan alltså inte ske i Tyskland.

Förbundsrådet

Förbundsdagen har även ett överhus som heter förbundsrådet. Förbundsrådets 69 medlemmar väljs inte, utan utses av de lokala ”regeringarna” i de 16 tyska delstaterna. Antalet ledamöter bestäms utifrån storleken på delstaternas olika befolkningar.

PS. Av historiska skäl är det dominerande borgerliga partiet i Tyskland uppdelat i två geografiskt skilda delar. I 15 av Tysklands 16 delstater heter partiet CDU (Kristliga demokratiska unionen). I Bayern heter partiet CSU (kristliga sociala unionen). Partiet är formellt självständigt.


Dela med dig