Över 300 000 barn har utsatts för övergrepp under 70 år inom den katolska kyrkan i Frankrike

En ny rapport skakar den katolska kyrkan i Frankrike. Foto: Pixabay
Dela med dig

En rapport som undersökt förekomsten sexuella övergrepp mot barn inom den katolska kyrkan i Frankrike presenterades den 5 oktober i år. Resultaten är fruktansvärda. Rapporten, som författats av den franska kommissionen om övergrepp inom den katolska kyrkan, beräknar att över 300 000 barn utsatts för övergrepp mellan åren 1950 och 2020.

I 216 000 av fallen har förövaren varit en prästvigd person. De resterande 115 000 övergreppen har begåtts av scoutledare, lägerledare och annan personal inom kyrkan. Mellan 2 900 och 3 200 präster beräknas ha varit ansvariga för övergreppen under perioden. Detta motsvarar tre procent av alla präster och munkar i Frankrike. Varje präst har alltså i genomsnitt förgripit sig på ett 70-tal barn.

Rapporten har framställts av en oberoende kommission som består av bland annat samhällsvetare, psykologer och jurister. Kommissionen tillsattes av organisationen för Frankrikes biskopar (CEF) och organisationen för Frankrikes munkar och nunnor (CORREF) och har arbetat ideellt med projektet.

Antalet utsatta barn har uppskattats med hjälp av en enkätundersökning. Antalet präster har sedan kunnat spåras genom att gräva i kyrkans arkiv. I båda kategorierna utgår rapportförfattarna från att det finns ett mörkertal på grund av att det sker en underrapportering av sexualbrott. Förutom enkäten genomfördes även intervjuer med 174 offer för övergrepp.

Det största antalet övergrepp skedde mellan 1950- och 70-talet. Därefter minskade antalet övergrepp fram till en bit in på 1990-talet. Sedan dess har dock antalet legat stabilt. Kommissionen och olika brottsofferorganisationer i Frankrike vittnar om att katolska kyrkan hade en nonchalant och likgiltig attityd mot offren till i början av 2000-talet. Många offer lider av en väldig skam över det som inträffat.

På presskonferensen där rapporten presenterades berättade två systrar i 70-årsåldern om hur de båda två hade utsatts för sexuella övergrepp av en präst när de var tonåringar. De båda hade väntat till dess att deras båda föräldrar dött innan de klarade av att berätta för någon om det som hänt. Och med hänsyn till att vissa familjemedlemmar fortfarande inte visste om vad som hänt ville de båda vara anonyma.

Kommissionen har inte varit rädd att lägga fram långtgående förslag på hur katolska kyrkan i Frankrike ska kunna utrota problemen med sexuella övergrepp. Det handlar om stora förändringar när det gäller organisationskultur och insyn, men även teologi. Ett av de mer kontroversiella förslagen går ut på att låta gifta män prästviga sig. Detta är något som sydamerikanska församlingar i Amazonas-regionen velat få göra under en längre tid. Men än så länge har påve Franciskus sagt nej till detta.

Andra åtgärder som föreslås handlar om tämligen självklara saker som att kyrkan måste börja polisanmäla övergrepp mot barn då dessa upptäcks… Kommissionen anser även att kyrkans institutioner och förövarna ska ge offren ekonomisk kompensation. Detta gäller i synnerhet offer där brotten skedde för så många år sedan att de hunnit preskriberas.

Kommissionens ordförande sa på presskonferensen att de anser att den katolska kyrkan har en skuld till offren. Vi kan inte annat än hålla med. Frågan är om denna tusenåriga institution, som inte direkt är känd för sin vilja till förändringar, kan förmå sig att åtminstone ge offren upprättelse.

En sammanfattning av rapporten finns att läsa här.


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.