Klimatförändringarna har gjort översvämningar som sommarens katastrof i Tyskland vanligare

Förödelsen efter sommarens översvämningar i Pepinster i Belgien. Foto: Christophe Licoppe, EU-kommissionen
Dela med dig

Översvämningar av den typ som ägde rum under juli i västra Tyskland, delar av Belgien, Luxemburg och Nederländerna har blivit vanligare till följd av klimatförändringarna. Detta konstaterar den grupp av klimatforskare som studerat katastrofen i syfte att bedöma riskerna för framtida katastrofer av samma slag. Resultatet av studien är att denna typ av extremväder dessvärre har blivit vanligare.

Forskarnas slutsats är att kraftiga regn av den typ som orsakade översvämningskatastrofen har blivit vanligare och att detta har en koppling till att medeltemperaturen i världen blivit 1,2 grader högre jämfört med perioden 1850-1900 (förindustriell tid). Forskarna konstaterar också att när sådana regnväder väl äger rum, under sommartid, har deras intensitet ökat med mellan tre och 19 procent.

Forskarnätverket som undersökt katastrofen heter World Weather Attribution (WWA). WWA är en en organisation ledd av klimatologen Friederike Otto från Oxford University. WWA specialiserar sig i det nya fältet av förklaringar av extrema händelser (”extreme event attribution”). Detta går ut på att klargöra huruvida specifika väderfenomen och katastrofer sannolikt orsakats och/eller förvärrats av klimatförändringar – eller om dessa skulle ha ägt rum i sin befintliga form även utan mänsklig påverkan på klimatet.

Forskarna granskar varje specifikt väderfenomen och jämför därefter hur vanligt förekommande detta har varit historiskt. Därefter gör forskarna en bedömning om huruvida denna typ av händelse ökat eller ej i nutid. Slutligen använder sig forskarna av olika klimatmodeller för att bedöma om ett specifikt fenomen hade uppstått även utan mänsklig påverkan på klimatet.

Översvämningskatastrofen i somras ledde till minst 184 dödsfall i Tyskland och 38 i Belgien samt ansenlig skada på infrastruktur. Vissa mindre samhällen blev helt avskurna från omvärlden i flera dagar p.g.a. att alla färdvägar svämmades över. Forskarna beskriver katastrofen som mycket allvarlig.

Forskarnas slutsats är att huvudorsaken till de stora översvämningarna – det kraftiga regnväder som drabbade regionen i somras – blivit vanliga samt även ökat i styrka p.g.a. klimatförändringarna. Huruvida den specifika översvämningen kan knytas till klimatförändringarna är mycket svårt att säga, då likvärdiga katastrofer i normalfall uppskattas ske enbart en gång var fjärde århundrade i området.

Även om översvämningar av den magnitud som inträffade i somras inte skulle visa sig öka i närtid, kan ökningen av kraftiga regnfall fortfarande medföra allvarliga problem. Detta understryker behovet av att dels minska utsläppen av växthusgaser, dels rusta samhället för att kunna möta en ökning av antalet extrema väderfenomen.

Studien kan läsas i sin helhet här.


Dela med dig