Översvämningarna i Gävle och den globala uppvärmningen

Extremväder som översvämningar kommer att bli vanligare. Foto: Faksimil Svt
Dela med dig

I mitten av augusti drabbades Gävleborg och Dalarna av kraftiga översvämningar till följd av utbredda skyfall. På bara två timmar föll 100 millimeter regn i Gävle. Lokala myndigheter klassade händelsen som en naturkatastrof. Polisen uppmanade folk att inte resa till Gävle, och i Expressen visade man bilder från privathem som fyllts med vatten. Svenska Dagbladet skildrade underminerade husgrunder och raserade vägar – samt rekord i nederbörd.

Efter nästan alla naturkatastrofer uppstår det spekulationer om huruvida händelsen orsakats av klimatförändringar eller om den skulle uppkommit även utan mänskliga utsläpp av växthusgaser.

Det finns i dagsläget inget etablerat sätt att med säkerhet koppla ihop enskilda incidenter med klimatförändringarna. Det som fastställdes i IPCC:s senaste rapport, är dock att extremväder blivit vanligare och kommer fortsätta att tillta – till följd av mänsklig påverkan på miljön. Forskarnas slutsats är alltså att översvämningar som de i Gävle, eller de i Umeå i november 2020 som vi skrivit om tidigare, kommer att bli vanligare.

Även om sommarens händelser i Gävle inte med säkerhet kan sägas vara orsakade av klimatförändringar, utgör de ett exempel på den typ av extremväder som vi kan vänta oss mer av i framtiden. Skandinavien är en region som löper en särskild risk att drabbas av allt fler översvämningar, kombinerat med extremhetta under andra delar av året.

I tidningen The Guardian påpekar Simon Lewis, professor i global förändring, att de omständigheter under vilka den mänskliga civilisationen har byggts upp håller på att försvinna. Sveriges infrastruktur är exempelvis inte konstruerad för att hantera översvämningar av denna typ – varken vägar eller hus har byggts med sådana risker i åtanke. Det är svårt att förutsäga hur stora anpassningar som kommer krävas för att hantera en ökad frekvens av extremväder i framtiden.

Men klimatförändringarna är ett faktum. Och samhället måste göra de nödvändiga anpassningarna för att klara en ny framtida verklighet där extremväder blir vanligare. Detta även om den globala uppvärmningen begränsas så mycket som möjligt.

I nästa nummer

Vi redogör för en ny studie från World weather attribution som varnar för risken för mer intensiva regnväder där mer vatten faller på kortare tid.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.