Partinytt vecka 19

1. Veckans tema

Arbetarpartiets Handlingsprogram – utkastet till de fyra första avsnitten

OBS! Vi har bytt tema. Under många år har vi saknat något ”mitt emellan” de tunga grunddokument som antogs i samband med bildandet av partiet efter brytningen med RS och de ofta längre och mer ideologiska artiklar som präglat tidningen (men som ända bara varit artiklar.

Nu då vi äntligen utkommit med ett Handlingsprogram vill vi få detta diskuterat så snabbt som möjligt. Till detta kommer att detta är en kortvecka med möten redan tisdag och onsdag (inte onsdag och torsdag). Detta gör att vi inte heller hinner producera något annat material – även om vi vill. Men det gör vi alltså inte. Vi vill att alla ska läsa och ”tycka till”.

Bakgrund
De första fyra avsnitten i Handlingsprogrammet publicerades i det numret av Nya Arbetartidningen (nr 160) som du kunde ta del av redan i fredags. Vi har länge talat om att vi behöver ett Handlingsprogram som speglar partiets ideologi i de viktigaste dagsaktuella frågorna. Detta är det material som intresserade har frågat efter, både äldre och yngre, då vi besökt skolor och arbetsplatser eller hållit möten på torgen. Detta blir också det material med vilket vi kan presentera Arbetarpartiet på vår hemsida.

Ett första utkast i fem punkter presenterades i Partinytt och diskuterades redan vecka 17. Vårt längre anförande på 1 Maj var i sig en vidareutveckling av de fem punkterna. Det utkast till Handlingsprogrammet är, i sin tur, ytterligare en vidareutveckling vad gäller antal avsnitt och formuleringar. Å ena sidan. Å andra sidan har kärnan i de åsikter som nu framförs i de åtta avsnitten alla presenterats och diskuterats tidigare, både i artiklar i tidigare nummer NyA eller i form av inledningar på möten och kongresser. Det tydligaste exemplet är begreppet grön industriell produktion som presenterades i mars 2010.

Handlingsprogrammet innebär alltså ingen politisk nyorientering. Däremot speglar alltså Handlingsprogrammet vår ideologi, genom våra politiska ställningstaganden i avgörande frågor, i form av en helhet som tidigare saknats. De ställningstaganden som presenteras i Handlingsprogrammet ligger alla inom ramen för vad som har beslutats tidigare på kongresser.

Det är av yttersta vikt att alla läser de fyra första avsnitten som nu har publicerades i NyA nummer 160. Alla är välkomna att bidra med synpunkter och diskussionsinlägg på veckans möten.

Vi skjuter därför upp…
…den tidigare utlovade fjärde delen i serien om Arbetarpartiets historia, ”Lyckade och misslyckade samarbetsinitiativ under de senaste tio åren”. Detta tema kommer istället på mötena efter Tidningskonferensen som hålls lördagen den 5 juni.

2. Lämna besked om Tidningskonferensen den 5 juni

Som vi tidigare berättat är tidningskonferensen lördag den 5 juni av största vikt. Coronapandemin har inneburit att vi skjutit upp partikongressen och ställt in årets sommarläger. Tidningskonferensen blir därför vårens enda större sammandrag av Arbetarpartiets medlemmar och sympatisörer. Detta gör en bra uppslutning på tidningskonferensen väldigt viktig. Ett av de viktigaste inslagen på tidningskonferensen blir en diskussion om de effekter som coronapandemin har haft på vår kampanj för en rikstäckande veckotidning.

Har du ännu inte lämnat ett besked om ditt deltagande så ber vi dig att göra detta så snart som möjligt. Tidningskonferensen börjar kl 09:30 och håller på till kl 18:00 lördagen den 5 juni.

3. Möte med Partistyrelsen lördagen den 22 maj

Partistyrelsen kommer att diskutera de svårigheter som coronapandemin har inneburit för våra möjligheter att nå vårt prenumerantmål redan i samband med årsskiftet 2021/2022. Pandemin har inneburit att vi måste besluta om en ”plan B” när det gäller vår kampanj för en rikstäckande veckotidning.

4. Planering fram till Tidningskonferensen den 5 juni

Som utlovat i förra veckans Partinytt kommer här vår planering under perioden fram till Tidningskonferensen – som ju äger rum lördagen den 5 juni.

Vecka 19
– Tema: Utkastet till Arbetarpartiets handlingsprogram – de fyra första avsnitten
– Andra aktiviteter: Torgmöte lördag 15 maj

Vecka 20
– Tema: Prenumerantvärvning och artikelskrivande
– Andra aktiviteter: Partistyrelsemöte lördag 22 maj 09.30 – 13.30

Nummer 161 av NyA publiceras

Vecka 21
– Tema: Arbetarpartiets historia del 4
Har vi någon plan B i arbetet för en rikstäckande veckotidning ifall coronapandemin bromsar värvningen av prenumeranter i för hög grad?
– Andra aktiviteter: Torgmöte lördag 29 maj

Vecka 22
– Tema: Prenumerantvärvning och artikelskrivande
– Andra aktiviteter: Möte med Umeå kommunfullmäktige

Tidningskonferens lördag 5 juni

Vecka 23
– Tema: Arbetarpartiets historia del 5
Lyckade och misslyckade samarbetsinitiativ under de senaste tio åren

Din e-postadress kommer inte publiceras.