Partinytt vecka 16

Här följer en beskrivning av de två (2) veckorna som återstår till 1 Maj

Denna veckas möten: en slutspurt inför 1 Maj – och ett lättsamt kunskapstest

Idag är det tolv dagar kvar till årets 1 Maj. Som alla vet ställer inte Arbetarpartiet in arbetarrörelsens högtidsdag. Vi corona-anpassar istället 1 Maj. Du kan läsa mer om upplägget nedan.

Vi ber alla att hjälpa till
Vi kommer att ringa till medlemmar, prenumeranter, utdelare av Umebladet samt andra sympatisörer i en slutspurt i vår mobilisering inför 1 Maj. Men alla kan även tala med familjemedlemmar och andra – exempelvis arbetskamrater.

* Vi som organiserar 1 Maj kommer även att be de som brukar deltar via Zoom, och ansluta först 20.45, att ansluta redan 19.00 denna vecka och bidra till mobiliseringen inför 1 Maj genom att ringa medlemmar och sympatisörer.

* Dessutom påbörjar vi arbetet med nästa nummer av Nya Arbetartidningen – vilket innebär att vissa medlemmar och sympatisörer kommer att få skrivaruppgifter.

* Det lättsamma kunskapstestet (den politiska punkten) blir en fortsättning på förra veckans tema om hotet att nästa års valrörelse kommer att bli extra smutsig. Det handlar om den historieförfalskning rörande Socialdemokratins förhållande till ”kommunisterna” som just nu sprids av borgerliga opinionsbildare; det handlar om S brist på ett eget politiskt alternativ; det handlar om försöken att dölja Sverigedemokraternas nazistiska och våldsamma historia – även om Sd inte är ett nazistiskt parti idag.

Vi måste kunna förstå de trender som kommer att sätta tonen inför nästa års val – för att själva kunna framstå i en mer positiv dager – både vad gäller innehållet i vår politik och tonen i det sätt vi framför detta – än de övriga partierna. Detta innebär att vi ber alla repetera de tre artiklarna i nummer 159 av NyA – eller att lyssna på den senaste poddsändningen (nr 70). Testet blir givetvis i form av ”multiple choice”-frågor.

Som vi skrivit tidigare kommer vi att ha två mycket intressanta inslag på årets 1 Maj

* 13:00. Vi håller en mindre och coronasäkrad manifestation på Rådhustorget i Umeå, som även kommer att sändas via Facebook och Youtube. Det blir ett antal korta appeller om behovet av att rusta upp sjukvård och äldreomsorg, samt försvara anställningstryggheten.

Den stora höjdpunkten i vår kampanj kring dessa frågor blir uppvaktningen av Stefan Löfven när riksdagen öppnar den 14 september.

* 15:00. Arbetarpartiets ordförande Jan Hägglund håller ett webbsänt anförande där vår ideologi, politik i övergripande frågor och planer för framtiden presenteras. Även detta kommer att sändas via Facebook och Youtube.

Gör ditt yttersta för att delta på 1 Maj – både 13.00 och 15.00.


Nästa veckas politiska tema: Den tredje delen av Arbetarpartiets historia.

* ”En egen fast ideologisk identitet och erfarenheterna av arbetet på andra orter”
Arbetarpartiet gjorde en väldig satsning i Malmö-Lund sommaren 2015. Under en hel vecka gjorde tio medlemmar en närmast heroisk satsning i den stekande solen – både inne i centrala Malmö och på fyra noga utvalda stadsdelar. Våra medlemmar träffade många malmöbor som blev intresserade av partiet och som vi fortsatte att hålla kontakten med, främst via fortsatta besök, kompletterade med mail och telefonsamtal. Som mest hade vi uppåt 20 intresserade i Malmö-Lund-området. Vår satsning där upprätthölls fram till och med våren 2017.

Förutom denna satsning i Öresundsområdet har vi också satsat på Norrlandskusten. Det har handlat om Ö-vik och Sundsvall.

Dessa satsningar genom besök på andra orter har gett oss ovärderliga lärdomar. Detta både när det gäller vår politiska förståelse av dagens Sverige samt när det gäller våra egna arbetsmetoder. Det var främst vår satsning i Malmö-Lund som gav oss ett nytt djup i vår förståelse för det nya och segregerade Sverige som nu växer fram i den misslyckade integrationspolitikens spår. Det var också i Skåne som vi lärde oss hur vi skulle presentera vårt parti och dess politik för att väcka intresse bland folk som mötte oss för första gången. Men det var också där som vi tvingades inse hur svårt det var att utveckla arbetet på distans – att värva nya medlemmar och upprätthålla intresset hos dessa.

För att sammanfatta: Våra besök i Öresundsområdet gav oss nya kunskaper – både vad gäller våra politiska möjligheter och våra arbetsmetoders begränsningar.

* Nya Arbetartidningen – vårt främsta redskap
Dessa satsningar i Öresundsområdet och längs Norrlandskusten genomfördes innan vi formulerade uppgiften att skapa ett nytt arbetarparti – med uppbygget av en riksspridd veckotidning som främsta redskap. Efter att vi påbörjade satsningen på en veckotidning har vi helt andra möjligheter att involvera sympatisörer både i våra långsiktiga planer på att ställa upp i riksdagsvalet 2026, och i våra omedelbara uppgifter på att värva prenumeranter och samla in namn till försvar för sjukvård, äldreomsorg och anställningsskydd (för att överlämna dessa till Stefan Löfven) i samband med att riksdagen öppnas den 14 september i år. Genom tidningen kan vi ge alla intresserade en roll – även utan att göra fysiska besök på en viss ort.

Mötena hålls onsdag-torsdag 28-29 april.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *