Anställda vid Google startar fackförening

Från den nystartade fackföreningens Zoom-möte. Foto: Alphabet Workers Union
Dela med dig

Mer än 200 anställda vid Googles moderbolag Alphabet i USA har i början av januari i år startat en fackförening som de kallar Alphabet Workers’ Union. Detta är ett unikt steg inom it-branschen, särskilt i USA, och det sker efter flera år av växande missnöje och protester över en rad frågor på företaget. Klubben startades av mjukvaruingenjörer men är öppen för alla anställda vid Google i USA och Kanada, inklusive visstidsanställda och konsulter.

Enligt Dylan Barker, en av mjukvaruingenjörerna på Google, ska de anställda själva välja sina representanter, ta beslut demokratiskt, betala medlemsavgift samt även anställa fackliga organisatörer.

Missnöjet bland de anställda på Google har växt under lång tid men inte lyssnats på av ledningen. Exempel på frågor som väckt missnöje är Googles samarbete med försvarssektorn i USA, företagets samarbeten med flera förtryckande regeringar runtom i världen samt hur Google hanterat sexuella trakasserier utförda av personer inom ledningen. Fler frågor som lett till missnöje är att man tjänat pengar på reklam av hatgrupper, samt att Google misslyckats med att skapa en bra arbetsmiljö för färgade.

Fackföreningen lanserades officiellt efter över ett års arbete som i början skedde i hemlighet, berättar en av ingenjörerna till CNN Business. De höll möten på tu man hand, och var väldigt försiktiga med vilka de valde att prata med. Tidigare har Google-anställda som öppet visat sitt missnöje förlorat jobbet. Enligt initiativtagarna till fackföreningen innebar coronapandemin paradoxalt nog att det blev lättare att träffas, eftersom de kunde träffas via videolänk och därmed utom synhåll för ledningen.

226 av de anställda har blivit medlemmar i Communications Workers of America, ett av USA:s största fackförbund. Däremot har fackföreningen på Google i dagsläget inte ansökt om att bli formellt erkänd som en fackklubb, och kan därmed inte skriva ett kollektivavtal med Google. Anledningen är att de traditionella kollektivavtalen nästan aldrig gäller konsulter. Och då många på Google är just konsulter var detta inte aktuellt för den nystartade föreningen. Den nystartade fackföreningen har dock rätt att gå ut i strejk för sina krav om det skulle bli aktuellt.

Bildandet av Alphabet Workers’ Union utgör ett historiskt steg i en bransch där facklig organisering är mycket ovanlig och där arbetsgivare kunnat agera som de själva vill. Lanseringen har även väckt internationell uppmärksamhet, i synnerhet i Indien – ett land där IT-sektorn vuxit enormt under 2000-talet.

Initiativet att bilda fackföreningar inom IT-branschen måste följas upp även i Europa och övriga delar av världen.


Dela med dig