045. Studieförbundet Ibn Rushd har lyft fram antisemitiska talare och är kopplat till Muslimska Brödraskapet

Dela med dig

Kulturnämnden i Umeå kommun har beslutat att betala ut bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Detta trots Ibn Rushds belagda kopplingar till Muslimska Brödraskapet och historia av att, vid upprepade tillfällen, bjuda in antisemitiska talare. Jan Hägglund redogör för kopplingarna mellan Ibn Rushd och Muslimska Brödraskapet.

Använd spelaren ovan för att lyssna på avsnittet. Vill du hellre lyssna i din mobiltelefon så hittar du oss även på iTunes (klicka här), Spotify (klicka här) eller i olika appar för poddar. Du kan också använda följande RSS-feed: https://arbetartidningen.podbean.com/feed.xml (kopiera adressen).


Dela med dig