Fullsatt föreläsning om hijab och kampen mot hedersförtryck

Över 120 personer deltog på Devin Rexvids föreläsning.
Dela med dig

Det var mer än fullsatt på föreläsningen om hijab och kampen mot hedersförtryck med forskaren Devin Rexvid som arrangerades i Umeå den 1 februari. Sittplatserna räckte inte till för de över 120 personer som kommit för att lyssna och skaffa sig kunskaper om slöjan och dess effekter på både flickor och pojkar. Arrangörer var Moderaterna, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet.

Devin Rexvid forskar om hedersrelaterat förtryck och våld. Rexvid är även debattör i frågor som rör heder och sekularism. År 2019 tilldelades han Pela- & Fadime-utmärkelsen för sitt arbete mot hedersförtryck.

Arrangörernas syfte med att bjuda in till föreläsningen var att balansera den offentliga diskussionen om hijab/slöja. Detta med anledning av att miljöpartistiska politiker och ett par privatpersoner i Umeå tagit initiativ till en manifestation för slöjan. Detta utgjorde en del i det nationella initiativet ”Hijabuppropet” som, samma dag, organiserade liknande manifestationer i Malmö, Ronneby och Stockholm. (En manifestation planerades också i Göteborg, men är nu uppskjuten till i mars eftersom den inte fick polistillstånd.)

Devin Rexvid talade bland annat om vad slöjan symboliserar. Inom hederskulturen symboliserar slöjan/hijaben den unga flickans oskuld och den gifta kvinnans kyskhet. Rexvid bemötte också argument om att slöjan kan vara en ”feministisk” symbol. Han betonade slöjans roll för hederskulturen och att slöjan syftar till att cementera kvinnans underordning och stärka patriarkala strukturer. Slöjan reducerar, enligt Rexvid, kvinnor och flickor till sin biologi. Men den reducerar även män till sin biologi – till varelser som inte kan kontrollera sin ohejdade sexualdrift. Kvinnorna måste därför alltid dölja i första hand sitt hår för att skydda sin oskuld respektive kyskhet.

Rexvid betonade också de negativa effekter som slöjbärande har för unga flickor. Det handlar bland annat om flickornas syn på sin egen kropp, men även om deras möjlighet att delta i lekar tillsammans med andra barn. Rexvid berättade även om fall där unga pojkar fått agera ”slöjväktare” för sina syskon redan i förskoleåldern – och om de negativa effekter detta har haft för pojkarna.

Efter föreläsningen följde en kort frågestund. Tyvärr räckte inte tiden till att svara på alla frågor. Men som arrangörerna påpekade måste diskussionen om hijab/slöja fortsätta. Detta var definitivt inte det sista tillfället för diskussion.

– Som en av arrangörerna kan jag inte annat än beskriva föreläsningen som en succé, säger Jan Hägglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.

– Jag vill rikta ett stort tack till Devin Rexvid som ställde upp och föreläste. Och ett stort tack till Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) för det goda samarbetet inför föreläsningen, avslutar Hägglund.


Dela med dig
Redaktör

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *