Utbildningsminister Anna Ekström klarar inte av att försvara etableringsstopp av religiösa friskolor

Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Dela med dig

En av få positiva följder av Januariavtalet är att S, L, C och MP kom överens om att införa etableringsstopp för religiösa friskolor. En utredning tillsattes och utredaren har nyligen lämnat in sitt betänkande i frågan. Enligt utredaren så skulle det finnas osäkerheter i om etableringsstoppet står i motsatsställning till Europakonventionen och grundlagen.

Skolminister Anna Ekström har pressats om just formuleringarna kring Europakonventionen i intervjuer i bl a Sveriges Radio. Och då Ekström satts under press har hon inte klarat av att försvara det egna förslaget! Detta är häpnadsväckande. Formuleringarna som det rör sig om tar inte mer än fem minuter att läsa och ta till sig.

Det rör sig om artikel 9 i Europakonventionen (som formellt heter Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). I den första paragrafen står det att var och en ”har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.”

Det är naturligtvis ordet ”undervisning” som är den springande punkten. Men ingenstans i konventionen står det att denna religiösa undervisning har rätt till subventioner av staten, via kommunerna. Eller att den ska organiseras inom ramen för det vanliga skolsystemet! Ett etableringsstopp för religiösa friskolor innebär inte att kristna församlingar fråntas rätten att anordna söndagsskola eller att muslimska församlingar fråntas rätten att hålla koranskolor. Artikeln är skriven för att garantera att det inte blir förbjudet att lära sina barn om den egna religionen. Den friheten kommer fortfarande att finnas kvar – även om man inför ett etableringsstopp för religiösa friskolor.

Dessutom står det i den efterföljande paragrafen att friheten att utöva sin religion får underkastas begränsningar som är ”föreskrivna i lag med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”. Här kan man alltså säga att det finns utrymme att hävda att barnens rätt till religionsfrihet står över de religiösa samfundens rätt att organisera friskolor. De religiösa friskolorna kan även hämma integrationen, vilket är negativt för demokratin.

Men detta kunde inte ministern säga i försvar till lagförslaget i intervjun till Sveriges Radio. När det är en av ”utmaningarna” som utredningen lyfter så är det väl inte för mycket begärt att en skolminister ska ha ett svar på frågan om de egna förslagen bryter mot grundlagen och Europakonventionen. Speciellt när förslagen inte bryter mot dessa lagar och förordningar.


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.