USA: Fackligt medlemskap innebär färre självmord, lägre antal dödliga överdoser och ökad lycka

Foto: UFCW Local 400 (CC BY 2.0)
Dela med dig

En studie utförd i USA har mätt effekterna av det minskade antalet fackligt anslutna i landet. Fackföreningarnas försvagade ställning brukar nämnas som en bidragande orsak till den ökade ojämlikheten i USA. Studien visade att den sjunkande fackliga anslutningsgraden även kan ha en koppling till den växande dödligheten i landet som ägt rum sedan 90-talet.

Studien visade att områden med lägre antal fackligt anslutna invånare också var drabbade av högre antal självmord och dödliga överdoser. En ökning av den fackliga anslutningsgraden med 10 procent ledde till 17 procents lägre risk för dessa specifika dödsfall. Övriga dödsriker påverkades inte. Studiens slutsats är att facklig anslutning troligen skulle leda till att färre människor skulle dö i förtid i USA.

Undersökningens slutsatser är inte definitiva, men ligger i linje med tidigare forskning som visat på att medlemskap i en fackförening generellt sett ökar chansen till en god tillvaro. En studie från 2011 fann att fackföreningar gjorde både medlemmar och övriga förvärvsarbetare lyckligare, rapporterade Psych.org (https://phys.org/news/2011-02-unions-members-nonmembers-happier.html). Liknande resultat påvisades i en annan undersökning, från 2014, vilket skrevs om i New York Times (https://op-talk.blogs.nytimes.com/2015/01/13/want-to-be-happy-join-a-union/).

Studien från 2014 visade att fackligt medlemskap innebär ”högre tillfredsställelse med arbetet, större anställningstrygghet, möjligheten till att delta i olika sociala sammanhang, och känslan av gemenskap som skapas genom att vara en mer engagerad demokratisk medborgare”. Kort sagt: medlemmar i facket upplever en högre livskvalitet på grund av den känsla av gemenskap som medlemskapet i fackföreningen innebär.

Länk till studien: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajim.23081


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.