Vad minns du av 2019?

Vad minns du av det händelserika året 2019?
Dela med dig

1. Den 12 juni 2018 hade Donald Trump sitt första möte med Kim Jong-Un i syfte att övertyga Nordkorea om att påbörja en nedrustning av kärnvapen. Men vad blev det slutgiltiga resultatet av mötet?

1. En successiv nedrustning påbörjades
X. Kärnvapenanläggningarna flyttades till civila byggnader
2. Ingen nedrustning påbörjades men Kim Jong Un lovade på Twitter att ’’amerikaner kan sova lugnt’’

2. I våras avslöjades 2,7 miljoner sekretessbelagda handlingar i form av inspelade telefonsamtal av misstag legat öppna på internet för vem som helst att komma åt. Vilken myndighet eller bolag kom dessa handlingar ifrån?

1. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
X. Vårdguiden 1177
2. Transportstyrelsen

3. Jan Hägglund, ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen, var med och polisanmälde 300 svenskar som rest till Irak och Syrien för att ansluta sig till IS / Daesh och andra terrororganisationer. Förutom Jan Hägglund, vilka fler stod bakom denna anmälan?

1. Ulf Boström, Magnus Ranstorp och Åsa Romson
X. Ulf Boström, Magnus Norell och Edward Nordén
2. Ulf Boström, Ulf Kristersson och Ulf Lundell

4. Storbritannien begärde utträde ur EU i början av 2017. Det faktiska utträdesdatumet har flyttats flera gånger på grund av parlamentariskt kaos. Vilket år är det nu tänkt att utträdet skall verkställas?

1. 2019
X. 2020
2. 2021

5.  Den 12 juni utbröt protester i Hongkong där hundratusentals människor deltog. Vad var det som utlöste protesterna?

1. Ett nytt lagförslag rörande utlämning av brottslingar till Kina
X. Försämrade arbetsvillkor för hamnarbetare
2. Nedskärningar och privatiseringar inom sjukvården

6.  Den 1 september 1939 inledde Nazi-Tyskland invasionen av Polen. Detta utgjorde startskottet för Andra världskriget. Några veckor senare inledde även Stalins Sovjet ett angrepp på Polen. Vad hette det avtal i vilket Hitler och Stalin delat upp Polen, Finland och de baltiska staterna mellan sig?

1. Warszawa-pakten
X. Hindenburg-Tuchatjevskij-avtalet
2. Molotov-Ribbentrop-pakten

7. Under året uppmärksammades en kommun som drabbats särskilt hårt av arbetslöshet främst bland utrikesfödda. Vilken kommun var det?

1. Filipstad
X. Forshaga
2. Köping

8. Säpo tog sex personer i förvar som de ansåg utgjorde ett hot mot rikets säkerhet. De sex individerna fick sedan utvisningsbeslut i tre instanser. Vilken extremistisk riktning inom islam tillhörde dessa?

1. Ahmadiyya
X. Wahhabitisk salafism
2. Sufism

9. En stor strejk där de anställdas löner stod i centrum pågick i Finland under november. Strejken påverkade även Sverige. Vilken finsk arbetsgivare var strejken riktad mot?

1. VR (den finska motsvarigheten till SJ)
X. Posten
2. Finnair

10. En rad inspirerande proteströrelser har under hösten vuxit fram i Mellanöstern. Protesterna riktar sig mot korruption och förtryck – för demokrati och social trygghet. I vilka länder har proteströrelser vuxit fram?

1. Egypten, Libyen och Tunisien
X. Irak, Iran och Libanon
2. Syrien, Libanon och Jemen

11. En av Sveriges främsta kämpar mot hedersförtryck blev utesluten ur sitt parti i höstas. Vad heter personen?

1. Amineh Kakabaveh
X. Juno Blom
2. Sara Mohammad

12. En av stridsfrågorna kring Brexit har handlat om huruvida, och hur, Storbritannien ska lämna två ”EU-institutioner”. Vilka handlar det om?

1. Valutaunionen och Schengen-samarbetet
X. Tullunionen och den gemensamma marknaden
2. Schengen-samarbetet och tullunionen

Vinn biobiljetter!

Maila in dina svar till red@arbetartidningen.se eller lägg dem i ett kuvert och posta dem till Nya Arbetartidningen, Box 7001, 907 02 Umeå. Vi vill ha svaren senast fredagen den 10 januari. Vinnaren får två biobiljetter. Vid flera svar med samma antal rätt vinner det först inkomna svaret. Vänta därför inte med att skicka dina svar!


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.