Medier hjälper Raad Al-Duhan rentvå sig själv och det wahhabitisk-salafistiska nätverket i Sverige

Raad Al-Duhan blir intervjuad i TV4. Foto: Faksimil TV4 Play
Dela med dig

I slutet av oktober beslutade regeringen att sex ledande personer ur det wahhabitisk-salafistiska nätverket i Sverige, som tagits i förvar av Säpo, skulle utvisas. Men dessa kunde som bekant inte utvisas, trots beslut i tre instanser, utan alla sex släpptes istället fria. En av dessa individer, Raad Al-Duhan, besöker nu så många medier som han kan. Hittills har Aftonbladet, TV4 och Sveriges Radio nappat. Al-Duhans syfte verkar vara att i första hand försöka rentvå sig själv, men hans agerande gynnar självklart även de övriga fem ur nätverket som togs i förvar av Säpo.

Raad Al-Duhan är äldste son till Gävle-imamen Abo Raad, som anses vara huvudmannen för det wahhabitisk-salafistiska nätverket i Sverige. Al-Duhan har bl a sysselsatt sig med att driva boxningsklubbar både i Umeå och Gävle. För detta lyftes han fram som en ”golden boy” av både politiker och tjänstemän. Något mer naivt är svårt att tänka sig.

Olaga hot mot chefredaktör

År 2017 dömdes Raad Al-Duhan för att ha dödshotat Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör Anna Gullberg. I två instanser. Hoten uttalades efter att tidningen avslöjat att den moské, där Raad Al-Duhans far är imam, utgjorde ett fäste för salafistisk jihadism i Sverige. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att brottet var så pass allvarligt att det hade ett ”straffvärde” som motsvarade två månaders fängelse. Och Tingsrätten ansåg att Al-Duhan skulle sitta av denna tid. Hovrätten fastställde dock straffsatsen till villkorlig dom och dagsböter.

Raad Al-Duhan har utnyttjat skillnaden mellan påföljden i Tingsrätt och Hovrätt för att förminska sitt brott. Men återigen, vi som studerat domarna kan berätta att båda instanserna ansåg Al-Duhans dödshot vara så allvarligt att straffvärdet motsvarade två månaders fängelse. Hovrätten valde dock en påföljd i form av ett villkorlig dom och dagsböter (vilket innebär Al-Duhan hade en vistelse i fängelset vilande över sitt huvud under två års tid ifall det kom fram att han, exempelvis, skulle uttala nya dödshot). För att sammanfatta: Tingsrätten och Hovrätten hade samma uppfattning när det gäller att dödshoten hade uttalats, och även när det gällde brottets allvar. Detta kan inte snackas bort.    

Uttalandet av hotelser är något Raad Al-Duhan även gjort tidigare. Tidningen Doku (22/11-19) kunde visa att Al-Duhan riktat ett hot mot Stefan Löfven på facebook i juli 2014: ”Vi muslimer har kraften och viljan inom oss, vi har lärt oss att med rätt tro och tålamod kommer allt att lösa sig … Din dag och Israels dag kommer där vi ser hur ni och era barn få smaka på samma sak som folket i Palestina, Irak, Syrien, Burma, Centrala Afrika och många många andra länder får gå igenom”

När en person kommenterade och ifrågasatte Al-Duhans argumentation på facebook svarade denne på följande sätt:”Haha … den rättvisa du snackar om och den fredliga handlingen är inte till någon lösning längre… Sedan snackar jag om politikerna som står vid mördarens sida. Våld stoppar våld många ggr lura inte dig själv! … Kärlek och mer kärlek i så fall ska inte ens självförsvar finnas och om den ska finnas så tappar den smaken i mina ögon om inte den är öga för öga och tand för tand” (Doku).

Kommentar: Innebörden i det Raad Al-Duhan skriver är att det enda medlet är våldshandlingar (”fredliga handlingar är inte till någon lösning längre”). Och våldshandlingarnas art ska präglas av ”öga för öga och tand för tand”. Här talar Raad Al-Duhan om dödligt våld.  

Positiv inställning till Usama bin Laden

När Raad Al-Duhan bedrev ungdomsverksamhet i Umeå vittnade personer i hans närhet om att han hyste sympatier för bland annat Usama bin Laden. En källa till Gefle Dagblad beskrev hur Al-Duhan försökte påverka ungdomar på följande sätt: ”- Han tyckte om Osama bin Laden och kunde visa ungdomar med invandrarbakgrund jihadistfilmer från Algeriet och Irak. Inte så att han predikade utan han låtsades som att det var på skoj. Han vågade inte visa sådant för någon med svensk bakgrund. Han pratade även mycket om sin pappa Abo Raad och att han var Europas största imam, med förhoppning att göra honom till en förebild för ungdomarna”.

Sympatierna för Usama bin Laden verkar finnas kvar även idag.

I en artikel i Aftonbladet (21/11-19) säger Al-Duhan följande om Usama bin Laden, mannen bakom Al-Qaida och attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001: ”- När Usama bin Ladin kommer på tal frågar jag alltid ’varför är han terrorist?’ Varför var han inte terrorist när USA hjälpte honom med vapen och pengar? Varför var han inte terrorist när han hade kontor i Saudiarabien och rekryterade jihadister? Varför blev han terrorist först när han gick på högsta hönset?”

Kommentar: Det är bara sympatisörer till islamistiska terrorister som Usama bin Laden som kan ifrågasätter att denne var terrorist. Det första terrordåd som bin Laden kopplats till skedde i den jemenitiska staden Aden redan 1992. Bin Laden och Al-Qaida kopplades sedan ihop med en rad andra terrordåd senare under 90-talet, bland annat den s.k. Luxormassakern i Egypten 1997. Bin Laden hjälpte även talibanerna i Afghanistan att genomföra en massaker på mellan 5-6000 shiamuslimska hazarer i staden Mazar-e-Sharif år 1998.

Tidningen Doku (22/11) har visat att Al-Duhan även försvarat Al-Qaida offentligt på Facebook. En person hade skrivit att Al-Qaida ”i 10 fall av 10 gör islam en otjänst”. På detta svarade Raad Al-Duhan följande:”Nu är al Qaida khawarij mashallah! Bror enligt USA är mursi, osama, hamas, al qaida alla khawarij. Enligt mig alla är bröder de är så synd att man inte kan vara ärlig mot sig själv! 10Av10 jag ska berätta sanningen för dig! Så länge vi inte är enade så finns det ingen seger.”

Kommentar: Kärnan i vad Raad Al-Duhan säger till den han diskuterar med är att även Usama bin Laden, Al-Qaida, m fl, ska ses som en del av den muslimska gemenskapen (alla är bröder). Han invänder mot uppfattningen, som bland annat den han diskuterar med företräder, att Al-Qaida i ”tio fall av tio” gör islam en otjänst genom sin terror. Al-Duhan håller inte med. Han anser att alla muslimer ska enas. Detta är den enda vägen till seger.

Men en seger kan endast vinnas mot en fiende. Och om alla muslimer ska enas med Usama bin Laden och Al-Qaida innebär detta enande att alla andra muslimer antingen måste acceptera deras metoder eller själva börja tillämpa deras terrormetoder. Alla andra ståndpunkter innebär att acceptera USA:s uppfattning.

Oförsvarlig okunskap – eller medialt medlöperi?

Mot denna bakgrund – domarna för dödshot, filmvisningarna för utvalda ungdomar och försvaret av Usama bin Laden och Al-Qaida – är det skandalöst att media inte har förmått avslöja vem Raad Al-Duhan egentligen är och därför, i praktiken, sprungit hans och nätverkets ärenden. Vi tänker främst på Aftonbladet och Sveriges Radio som agerat försvarsadvokater åt Al-Duhan. Till TV4:s försvar kan sägas att de lät en terrorforskare kommentera och kritisera Al-Duhans försvarstal.

Kampen mot de delar av det politisk-mediala etablissemanget som fortsätter att bagatellisera hotet från våldsbejakande islamistisk extremism måste skärpas. De som inte har fattat, trots terrordåden på Drottninggatan och terroristresorna, tillhör den nya tidens medlöpare. Vare sig de förstår det eller inte.


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.