Offentliga medel används för att finansiera våldsbejakande islamism

Minst fyra personer som återvänt från Syrien, efter att ha anslutit sig till IS och liknande grupper, har arbetat på den s.k. ”Vetenskapsskolan”.
Dela med dig

Enligt Säkerhetspolisens (Säpo) bedömning som framgår i ett remissvar till Kulturdepartementet finns det ett relativt stort antal demokratifientliga organisationer som tilldelas offentliga medel från både staten och kommuner runt om i Sverige. Detta kan, enligt Säpo, bidra till en ökad radikalisering och att våldsbejakande rörelser växer.

För att lösa problemet anser Säpo att samma exakt samma demokrativillkor bör reglera både regionala och kommunala bidrag och att demokrativillkoret också ska gälla företrädare för organisationer.

I nuläget måste en verksamhet vara förenlig med demokrativillkoret för att vara berättigat bidrag från staten eller kommunen. Att demokrativillkoret efterlevs ska framgå av dess stadgar, verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Säpo menar dock att dessa krav inte förhindrar organisationer att i praktiken bryta mot demokratikravet. Om det sker ligger ansvaret hos myndigheter att granska och bevisa det. Men Säpo menar att direktiven för hur denna granskning skall göras är otydliga samt att det finns regler som begränsar mer omfattande granskningar, vilket enligt Säpo utgör en risk att bidrag delas ut till organisationer som bryter mot demokrativillkoret.

Om däremot myndigheter kan peka på vilka organisationer som behöver granskas skulle Säkerhetspolisen kunna bidra med relevant information – alternativt – föreslår Säpo att det skapas ett ”kunskapscentrum” med uppdrag att samla in relevant information. Detta skulle förenkla staten och kommuner att neka bidrag eller återkräva om det kan påvisas att demokrativillkoret inte är uppfyllt.

En av de mest framträdande antidemokratiska rörelserna i Sverige idag är den våldsbejakande islamismen. Det mest aktuella exemplet är Vetenskapsskolan (idag Safirskolan) i Göteborg som nyligen fick sitt tillstånd indraget. Skolans förre ägare, Adbel Nasser El Nadi, ansågs vara ett hot mot rikets säkerhet och togs i förvar av Säpo. Vidare rapporterade Expressen i november att Vetenskapsskolan har avlönat återvändande IS-terrorister från Syrien för att utbilda skolbarn. Staten har under flera år delat ut miljontals kronor till skolan.

Detta understryker hur akut behovet är av att skärpa demokratikraven på de organisationer som ska få statliga och kommunala bidrag.

Länk till Säpos remissvar.


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.