Uppåt 100 umebor deltog i manifestation till minne av Kristallnatten 9 november

Foto: Anton Hultdin
Dela med dig

Ett hundratal umebor deltog i årets manifestation till minne av Kristallnatten den 9 november i Umeå. Manifestationen riktade sig mot nazism och antisemitism.

– Tyvärr växer antisemitismen i Europa, Sverige och även i Umeå, säger Jan Hägglund, som var konferencier på manifestationen.

– Därför måste traditionen av att hålla manifestationer till minne av Kristallnatten upprätthållas.

Bland talarna fanns kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) samt den tidigare ordföranden för den numera nedlagda Judiska Föreningen i Umeå, Carinne Sjöberg. Talade gjorde även representanter för Arbetarpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. På manifestationen lästes även en hälsning upp från Tommy Ringart, ordförande för Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige.

– Vi hade hoppats få en överlevande som talar på manifestationen nästa år, säger Jan Hägglund. Men hälsoskäl satte stopp för detta. De överlevare som finns kvar är få och till åren komna.

– Jag ser fram emot att kunna få hit en överlevare nästa år istället, avslutar Hägglund.


Dela med dig
Redaktör

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *