Ett nytt islamistiskt parti?

Grå Vargarnas handtecken. Foto: Canlanma / Wikimedia (CC BY-SA 3.0)
Dela med dig

Sverige har fått ett nytt parti som heter Nyans. Dess ordförande är den före detta centerpartisten Mikail Yüksel. Partiets viktiga frågor handlar om islamofobi, integration och bostadsbrist. De vill även att islamofobi ska få en egen brottsrubricering i grundlagen.

Vad är det mer som utmärker det nya partiet Nyans?

Det är att partiets ordförande, Mikail Yüksel, blev utesluten ur Centerpartiet efter att han haft kontakter med det högerextrema turkiska partiet Grå Vargarna. Yüksel har också hävdat att han vill se Mehmet Kaplan som partiledare samt att Yasri Khan blir involverad i partiet. Mehmet Kaplan blev utesluten ur Miljöpartiet 2016 efter att han varit på middag med de Grå Vargarna samt för hans kopplingar till turkiska islamistorganisationer. Yasri Khan lämnade Miljöpartiet 2016 efter att han vid en intervju vägrat skaka hand med en kvinnlig reporter med motiveringen att han inte skakar hand med kvinnor. Att män och kvinnor inte ska ta i varandra är vanligt inom extrema muslimska riktningar som salafismen.

Detta sätter partiets krav på att skydda muslimers rätt att ”praktisera sin kultur” i ett helt annat ljus. Är det sådana värderingar Nyans vill skydda när de påstår att de vill att ”olika värderingar skall respekteras”? Är det sådan kultur som de vill skydda via grundlagen? Anser de att staten bör vara religiöst neutral eller bygga på religiösa dogmer? Dessa frågor är ännu obesvarade, men svaret på dessa frågor lär komma upp till ytan förr eller senare.

Om partiet företräder islamism – vilket det finns skäl att tro – utgör partiet ett hot mot demokratin. Islamister strävar nämligen efter att samhället ska styras enligt sharialagar, vilket innebär att ett självutnämnt prästerskap ska stifta lagar utifrån verser i Koranen samt Profeten Muhammeds handlingar och uttalanden (sunna). Detta står i direkt motsättning till ett demokratiskt samhälle där lagarna stiftas i en riksdag eller parlament som utses i allmänna och fria val.

Partiet Nyans anser att övriga riksdagspartier inte vill utforma åtgärder som ger resultat därför att det går emot deras ideologi. Nyans menar att politik bör vara nyanserad och bygga på ”logik och vetenskap” och ”prioritera människors framtid”. Partiet har presenterat ett antal punkter kring hur de vill uppnå sina mål.

De vill lösa problemet med arbetslöshet genom en utvecklad SFI-undervisning som är sammanvävd med yrkesförberedande utbildning och språkundervisning i svenska. Bostadsbristen vill de lösa genom att centralisera bostadsbyggandet via en myndighet som skall ta ansvar för bostadsbyggandet i hela landet.

Slutligen för de fram uppfattningen att islamofobi ska bekämpas genom att bland annat ge islamofobi en egen brottsrubricering i grundlagen i syfte att skydda muslimer mot förslag som försöker kriminalisera muslimer som praktiserar sin kultur. Bakom en sådan formulering skulle en kritik mot dagens grundlagar kunna gömmas.

De förslag partiet presenterar innehåller inte något nytt. Alla partier i riksdagen vill bekämpa islamofobi. Alla partier i riksdagen förutom SD vill ha ett mångkulturellt samhälle. Krav på språkundervisning inom SFI är inget nytt förslag heller, lika lite som yrkesförberedande utbildningar för nyanlända är något nytt. Nyans presenterar en rad gamla förslag i nya kläder.

Nyans riktar in sig mot utsatta förortsområden. Det är just där som islamisterna redan idag utövar sitt inflytande genom att sträva efter att bygga upp parallella samhällsstrukturer. Detta gynnar inte integrationen. Tvärt om. Det finns dessutom en risk för att Partiet Nyans underblåser fördomar mot muslimer, snarare än motverkar dessa. Partiet försöker nämligen ge sken av att företräda alla muslimer, när de i realiteten företräder en islamistisk minoritet.


Dela med dig