Antalet personer som får matkuponger ökar i Storbritannien

Foto: Maryland GovPics (CC BY 2.0)
Dela med dig

En ökande andel brittiska invånare tvingas vända sig till privata välgörenhetsorganisationer, då välfärdssystemet inte förser dem med tillräckligt pengar för att kunna köpa mat. Detta skrev Människorättsorganisationen HRW (Human Rights Watch) i en rapport från maj detta år.

Välgörenhetsrådgivaren Emma Middleton kommenterade situationen till HRW på följande sätt: ”Under de första åren [av de totalt 15 jag varit aktiv inom välgörenhet för de hungrande] då var matbrist inte ett problem … nu ser vi en konstant ström av individer som lider av matbrist. De statliga bidragen har inte hållit takten med inflationen … Skyddsnäten vi brukade hänvisa till … de finns inte kvar längre”.

Landets största matbank (verksamhet som delar ut mat till de behövande) har dokumenterat en ökning på över 5 000 procent i antalet matpaket de delade ut mellan 2008 till 2018. I absoluta tal motsvarade detta en ökning från 26 000 matpaket till 1,3 miljoner! HRW uppger att lärare och socialarbetare varnar för att barn kommer hungriga till skolan. De skriver vidare att den förda politiken ”inte hjälper eller i värsta fall förvärrar”. HRW hänvisar till en rad studier för att styrka tesen om det ökade antalet som vänder sig till privata matbanker, de uppger att tiotusentals familjer är berörda och att fenomenet var mer eller mindre okänt innan 2008.

Människorättsorganisationen har främst riktat in sig på att undersöka situationen för barnfamiljer. Deras genomgång av statens egna statistisk visar på att andelen av statsbudgeten som tillägnas välfärd riktad till barn och familjer fallit med 44 procent mellan 2010 och 2018. HRW menar att landets åtstramningspolitik är en väsentlig delorsak, eventuellt den främsta orsaken till den ökade hungern bland barnfamiljer.

Organisationen har tidigare anklagats för att inneha ideologiska sympatier med den amerikanska staten. De bedöms av Media Bias/Fact Check vara sanningsenliga men samtidigt inneha en svag vänstervinkling. HRW uppger att detta är första gången de granskat välfärdssystemet i en rik demokrati.

Även den brittiska myndigheten Work and Pension Secretary uppger att svårigheter att få tillgång till välfärd har lett till ökad användning av matbanker (feb 2019). Storbritannien har tidigare uppmärksammats globalt i frågan om försörjning och välfärd. År 2014 svalt en brittisk man ihjäl efter att han förvägrats statlig försörjning, enligt tidningen The Guardian. År 2017 rapporterade UNICEF att 19 procent av Storbritanniens barn under 15 år levde under omständigheter som signalerade bristfällig tillgång till mat (”Prevalence and Correlates of Food Insecurity among Children across the Globe.”  Innocenti Working Paper 2017-09: sida 16).


Dela med dig