IS-anhängare i Sverige polisanmälda för medhjälp

Den yazidiska folkgruppen var bland de som drabbades hårdast av IS/Daesh terror. Många av offren finns i Sverige och måste få upprättelse. FOTO: Rachel Unkovic / International Rescue Committee (CC BY 2.0)
Dela med dig

Den 4 oktober inlämnades en polisanmälan riktad mot de individer som rest från Sverige till Irak och Syrien för att ansluta sig till främst Islamiska Staten (IS/Daesh). Polisanmälan avser att lagföra dessa individer för medhjälp till den brottslighet som IS/Daesh gjort sig skyldigt till. Bakom anmälan står en arbetsgrupp bestående av bland annat Ulf Boström, Edward Nordén och Jan Hägglund. NyA har talat med Jan Hägglund om anmälan.

– Anmälan har främst tre syften, säger Jan Hägglund till NyA. Det handlar dels om att uppmärksamma och stödja de offer som utsatts för IS/Daesh och andra terrorstämplade gruppers brottsliga verksamhet.
– Sverige strävar inte sällan efter att framstå som ett föregångsland, exempelvis genom olika humanitära insatser utomlands. Men när det gäller att stötta offren för IS/Daesh saknas denna strävan.

FN:s utredningskommission anser att IS/Daesh har utsatt folkgruppen yazidierna för folkmord, liksom kristna och muslimska folkgrupper. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. Europarådet och EU-parlamentet anser, tillsammans med ett antal andra stater, också att yazidierna utsatts för folkmord. Sverige hör dock inte till dessa stater.

Jan Hägglund, en av fyra personer bakom anmälan.

Då Sverige är ett av de länder inom EU som har tagit emot flest flyktingar, bland annat från Syrien, är innebörden att många av IS/Daesh offer finns i Sverige, säger Jan Hägglund.
– Dessa riskerar att möta individer som deltagit i övergrepp mot dem själva och deras familjer då de handlar på Coop eller ICA, fortsätter Hägglund. Vi anser inte att Sverige har gett offren för islamistisk terrorism det stöd som de så förtvivlat väl behöver.
– Om de som deltagit i IS brottsliga verksamhet ställs inför rätta visar samhället att det tar ställning för offren.

– Vi som gjort anmälan menar även att den nationella säkerheten kräver att de individer som rest och anslutit sig till IS/Daesh, Al Qaida, Al-Nusrafronten och andra av EU terrorstämplade grupper lagförs, menar Hägglund.
– Alla i Sverige, utom en mycket liten och extrem minoritet, vill pröva alla juridiska vägar i syfte att förebygga nya tragedier som den på Drottninggatan 2017.

Polisanmälan visar också på den existerande lagstiftning som, enligt arbetsgruppens uppfattning, gör det möjligt att utreda och lagföra de ca 300 individer som anslutit sig till IS/Daesh, och liknande grupper.

IS-terrorister, inklusive utländska krigare. Foto: REX USA (2642870a)

Initiativtagare till anmälan är integrationspolisen Ulf Boström. I sin yrkesroll som integrationspolis insåg Boström tidigt att det fanns något orimligt i att det å ena sidan går att inleda förundersökningar och även fälla svenska medborgare som har köpt sex av minderåriga i Thailand, pedofiler, med hjälp av svensk lagstiftning. Men att det, å andra sidan, inte skulle vara möjligt att ens inleda en förundersökning för medhjälp till massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten.

– Vi lämnade in anmälan till Riksåklagaren och Rikspolischefen fredagen den 4 oktober, fortsätter Jan Hägglund.
– Under söndag kväll och måndag morgon fick alla riksdagspartierna och ett 80-tal medier runt om i landet – samt i Finland, Norge och Danmark – en kopia på anmälan.

En rad medier har rapporterat om anmälan. Det handlar dels om större och rikstäckande tidningar som Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Aftonbladet. Dels om lokala nyhetsmedier som Länstidningen Södertälje, Nerikes Allehanda, Västerbottens-Kuriren och ett antal av SVT:s lokalredaktioner.

– Detta är bara början, menar Hägglund. Arbetet pågår för fullt med att få in vittnesberättelser från människor som flytt undan IS/Daesh terror och hamnat i Sverige. Detta arbete sker både i Sverige och utomlands.

Anmälan har redan hyllats bland invandrarföreningar i Sverige. Det Assyriska Riksförbundet i Sverige, som organiserar den kristna folkgruppen assyrier från Syrien, var ute i media redan under måndagen den 7 oktober.

Jan Hägglund hoppas att anmälan ska utgöra ett första steg i att alla offer för IS/Daesh terror ska få upprättelse och våga tro på demokratin i Sverige.

Anmälan har en potential att bli en av årtiondets största politiska händelser i Sverige, menar Hägglund. Samtidigt är den oerhört politiskt känslig, både för de före detta allianspartierna under Reinfeldt och för Stefan Löfvens S+MP-regeringar.
– Vi vet att anmälan kan komma att läggas ned av politiska skäl. Men skulle så ske innebär detta inte slutet på vårt arbete.
– Den främsta uppgiften framledes är därför att fortsätta insamlingen av berättelser från de som överlevt IS/Daesh. Blir det tillräckligt många berättelser kommer det bli mycket svårt att tiga ihjäl frågan, avslutar Hägglund.

Fakta: 300 svenskar har anslutit sig till IS/Daesh

Säkerhetspolisen (Säpo) bedömer att ca 300 personer rest till Syrien och Irak och anslutit sig till IS/Daesh och liknande grupper. Av dessa beräknas ca 150 ha återvänt till Sverige. Ett 50-tal har dödats i strider och ett 100-tal sitter fängslade hos kurdiska styrkor.

Av EU-länderna är det bara Belgien som har en större andel av invånarna som rest till Irak och Syrien för att ansluta sig till IS/Daesh.

Vilka brott har IS-anhängarna polisanmälts för?

■ De ca 300 dokumenterade individerna har anmälts för medhjälp till mord, grov misshandel, grov våldtäkt, människorov med flera andra brott. Dessa finns upptagna i Brottsbalkens 3, 4, 6 kapitel samt ”Kårlagen” 18 kap 4 § BrB. Till detta kommer den särskilda lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (2014:406).
■ Definitionen på medhjälp finns i Brottsbalkens 23 kapitel om försök, förberedelse, stämpling och medverkan.
■ De som medverkat i IS/Daesh brottsliga verksamhet bör kunna lagföras enligt samma principer som svenskar som exempelvis köpt sex av minderåriga i utlandet. Stöd för detta finns i Brottsbalkens 2 kapitel, §§2 och 3.

Vilka personer står bakom polisanmälan?

■ Ulf Boström, Göteborg. Initiativtagare till polisanmälan. Sveriges enda integrationspolis. Arbetat som polis i över 40 år.
■ Jan Hägglund, Umeå. Ansvarig utgivare för NyA. Bloggar bl a om frågor som rör islamism, demokrati och sekularism.
■ Edward Nordén, Skåne. Lantbrukare och liberalkonservativ debattör kring bl a jordbruk, säkerhet och terrorism.
■ Magnus Norell, Sollentuna. Forskare.

Stöd arbetsgruppens initiativ

Arbetsgruppen har skapat en hemsida kallad Demokrati & Upprättelse. Där kan du läsa vittnesberättelser, bl a från IS/Daesh ”huvudstad” Raqqa. Gå in på:
www.demokratiupprattelse.se


Dela med dig