En alternativ media för en alternativ vänster

Foto: Glenn Carstens Peters
Dela med dig

Arbetarpartiet kommer att ställa upp i riksdagsvalet 2022. Men ännu viktigare är partiets satsning på att göra Nya Arbetartidningen till en veckotidning på nätet med en hemsida. På Nya Arbetartidningens (NyA) hemsida kommer våra betalande prenumeranter inte bara att få en veckotidning. Våra betalande prenumeranter får ta del av vår poddradio, webb-TV, en ständigt aktuell blogg och lika aktuella arbetsplatsrapporter – från Kiruna i norr till Malmö-Lund i söder. Dessutom kommer våra prenumeranter kunna ta del av program från radio och TV, böcker och artiklar, som redaktionen rekommenderar.

Arbetarpartiets framtid ligger i denna satsning. Alla vet att Sveriges framtid i allt mindre utsträckning avgörs av beslut fattade inom Sveriges gränser. Sedan Arbetarpartiet bildades i mars 2010 har vårt syfte varit att växa på riksplanet. Samtidigt strävar vi efter att bygga upp samarbeten i olika frågor både med individer och politiska riktningar. Detta både inom Sveriges gränser och på det internationella planet.

Vi som bildade Arbetarpartiet, genom att bryta med Rättvisepartiet Socialisterna (RS), gjorde detta för att behålla vår identitet av arbetarparti. Detta var absolut nödvändigt. Idag följer RS i Vänsterpartiets spår. Tillsammans rör sig ”V med vänner” bort från arbetarpolitik. Istället intar de ståndpunkter som fri invandring, förnekande av hedersförtryck och islamism, och närmar sig frågor som har med miljö och jämställdhet mellan könen att göra på ett arbetarfientligt sätt. Denna vänster-liberala politiska utveckling är inte vår.

Arbetarpartiet har alltid haft medlemmar och prenumeranter från Kiruna i norr till Malmö-Lund i söder. Men vårt nätverk av medlemmar och prenumeranter har varit för tunt för att ta de nödvändiga striderna genom landsomfattande kampanjer för:
■ ökad löntagarmakt på arbetsplatser och över investeringsverksamheten – mot bossvälde och utflyttning av industrijobb,
■ försvar av de välfärds- och nationalstater på vilka den skattefinansierade skolan, sjukvården och omsorgerna bygger – mot planerna på ett Europas Förenta Stater där skatterna sänks, välfärden avvecklas och ersätts med en aggressiv nattväktarstat,
■ gränsöverskridande kollektivavtal och en självständig stridbar fackföreningsrörelse – mot den borgerliga eftergiftspolitik som det socialdemokratiska ledarskapet över LO-facken innebär.

Varje djupgående politisk förändring riskerar att skapa spänningar inom ett parti. De flesta minns den långa perioden av interna strider inom S efter valnederlaget 2006 som följdes av Göran Perssons avgång och valet av Stefan Löfvén i början av 2012. Under nära 5½ år däremellan stred olika falanger med varandra medan Mona Sahlin och Håkan Juholt var partiledare.

Arbetarpartiet föddes genom en partisplittring – bort från RS. En sådan födelse gör att den politiska medvetenheten höjs hos vissa – och sänks hos andra. En överväldigande majoritet av dagens partimedlemmar förstår behovet av vår nationella satsning. Speciellt de nya.

Då Arbetarpartiet föddes hoppades ett mindre antal att detta skulle leda till att vår politiska horisont begränsades till kommungränsen. Dessa medlemmar finns inte kvar.

Vi har därför kunnat fatta besluten om att ställa upp i valet 2022 – och satsa på en veckotidning på nätet, med en hemsida där de betalande prenumeranterna även erbjuds podd, webb-TV, blogg, arbetsplatsrapporter och rekommendationer – i stor enighet. Nu hoppas Arbetsutskottet att alla medlemmar och sympatisörer, utifrån skilda förutsättningar, ska delta i arbetet med att värva 1500 giltiga namnunderskrifter. Detta är ett måste för att få ställa upp i riksdagsvalet.

Men arbetet med att skapa en veckotidning på nätet, med den attraktiva hemsida som vi talat om ovan, kommer att kräva betydligt mer arbete. Det handlar inte bara om att framställa texten till veckotidning och blogg, och intervjuerna eller samtalen till podden. Det första steget mot en veckotidning är att producera den nödvändiga mängden text. Nästa steg består i att värva 1500 betalande prenumeranter. Detta skulle göra oss berättigade till tidningsstöd och frigöra oss från ett olyckligt beroende av bidrag från våra mandat i Umeå kommun.
Under en övergångsperiod fortsätter NyA att utkomma var tredje vecka – fast på nätet.

Ska vi klara av satsningen på en veckotidning på nätet, med 1500 betalande prenumeranter, före valet 2022, kräver detta att vi alla hjälps åt. Uppgiften kräver även att vi tar vara på det ökande antal intresserade som hör av sig – från norr till söder. Ett arbete över hela Sverige är både vårt mål och vårt medel. Vårt mål eftersom vi ju strävar efter att nå ut med vår politik över hela Sverige. Men det är också vårt medel. Ska vi kunna finansiera de investeringar som krävs för att förvandla prenumeranter till lokalredaktörer, och finansiera de resor som krävs för att förvandla lokalredaktioner till nya partiföreningar, krävs att vi klarar av att värva det antal prenumeranter som krävs.

Vi kallar varandra ofta för kamrater – som i partikamrater. Nu måste vi även lägga till ytterligare en ny innebörd i begreppet. Vi syftar på arbetskamrater.

Alla har inte samma förutsättningar. Men alla, som vill, kan bidra till Arbetarpartiets nationella satsning inför valet 2022. Det handlar dels om att samla in 1500 underskrifter så att vi kan ställa upp i riksdagsvalet. Det handlar dessutom att producera en veckotidning på nätet i form av en hemsida – och att värva 1500 betalande prenumeranter till Nya Arbetartidningen. Vårt ansikte utåt.


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.