46 000 amerikanska bilarbetare i strejk

Dela med dig

Den 15 september gick hela 46 000 arbetare vid biljätten General Motors i hela USA ut i strejk. Striden leds av bilarbetarfacket United Auto Workers (UAW). Strejken är en av de mest omfattande vid General Motors på 50 år.

En av kärnfrågorna handlar om det tudelade lönesystemet. Detta innebär att visstidsanställda och fast anställda har två olika löneskalor. Visstidsanställda har ofta svårt att få lönen att räcka till då de har lägre betalt och oftare arbetar deltid. Det saknas idag egentliga regler för när en visstidsanställd ska få rätt till fast jobb. Man får helt enkelt gå och hoppas att få ”turen” att få en fast anställning. Facket kräver därför både bättre löner och en avtalad väg till fast anställning för de som är visstidare.

Något som stärkt kampviljan är att GM har gått med 27,5 miljarder dollar i vinst under de fyra år som det tidigare kollektivavtalet har löpt. Trots detta har företaget meddelat att de ska avveckla fyra fabriker i USA.

Två timmar innan det förra kollektivavtalet löpte ut och strejken inleddes offentliggjorde GM vad facket, irriterat, kallade för företages första seriösa förhandlingsbud. Detta trots att förhandlingarna pågått i månader. GM utlovade 7 miljarder dollar i investeringar, vilket de påstår ska skapa 5 400 jobb, öka baslönen, betala för bonusar och förbättrade arbetsförmåner samt rädda en fabrik från nedläggning i Detroit-området och grunda en ny batterifabrik i Ohio. Någon lösning på frågan om ”visstidarnas” löner och villkor fanns dock inte med.

Detta är första gången på över tio år som UAW har utlyst en nationell strejk (och då varade den i mindre än två dagar). Under dessa tio år har bilarbetarna drabbats hårt av den ekonomiska krisen och dess efterdyningar. General Motors gick i konkurs 2009 och fick ett räddningspaket av den amerikanska staten till ett värde av 49,5 miljarder dollar.

Konflikten får ett starkt stöd även från andra bilarbetare. Utgången av strejken vid GM påverkar både arbetsgivarnas attityd och villkoren för de anställda vid de andra stora biltillverkarna. Till detta kommer att transportarbetarfacket, Teamsters, varslat om sympatiåtgärder i form av att de vägrar transportera GM:s produkter. Även vaktmästare på fem av GM:s fabriker i Michigan och Ohio har gått ut i strejk.

Strejken sker i ett läge då arbetsplatskonflikterna i USA är fler än på 30 år. Bilarbetarna i Michigan säger själva att de inspirerats av den lärarstrejk som genomfördes i Detroit ifjol. De senaste åren har även en strejkrörelse för en minimilön på minst 15 dollar i timmen involverat tusentals anställda vid bland annat stormarknader och snabbmatsrestauranger.

Strejken utgör en del i vad som kan vara en begynnande återuppväckelse av den amerikanska arbetarrörelsens kamptraditioner.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.