Uteslutningen av Amineh Kakabaveh har en nationell betydelse

Dela med dig

Vänsterpartiet har länge visat upp en oförståelse för, och en aggressivitet mot, de som vill bekämpa hedersförtryck. Det är just denna oförståelse och aggressivitet inom Vänsterpartiet som nu har lett fram till uteslutningen av Amineh Kakabaveh.

Detta riskerar att skapa en förvirring hos många som själva ser sig som feminister – men som anser det vara en självklarhet att bekämpa hedersförtrycket. Det är därför som uteslutningen av Amineh Kakabaveh inte endast är en fråga för Vänsterpartiet. Det är en fråga för alla oss som under åratal bekämpat mäns våld mot kvinnor och, samtidigt, hedersförtrycket. Detta förtryck drabbar både kvinnor och män, både flickor och pojkar – men med betoning på flickor och kvinnor.

Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler påstår att partiledningen gjort allt för att överbrygga motsättningarna med Amineh Kakabaveh. Och antyder att det är först nu, efter långt och moget övervägande, som partiet tvingas utesluta henne. Men här ljuger Aron Etzler. Partiledningens planer på att degradera Kakabaveh, genom att ställa henne utanför riksdagen, har funnits länge.

Det är bara att titta på hur valberedningen i Stor-Stockholm har agerat. Eller har försökt agera. Inför riksdagsvalet 2014 hade V-valberedningen i Stor-Stockholm föreslagit att Kakabaveh skulle stå på tredje plats på riksdagslistan – och så blev det. Men inför riksdagsvalet 2018 hade samma valberedning ställt Kakabaveh utanför riksdagslistan! Då valberedningen i Stor-Stockholm står partiledningen nära visar detta tydligt på vilken lösning som partiledningen hade i tankarna. Kakabaveh skulle bort från offentligheten.

Men på den valkonferens som skulle fastställa riksdagsvalsedeln gjorde medlemmarna i Stor-Stockholm uppror mot att Kakabaveh ställts utanför. När omröstningen var klar hade medlemmarna kört över den partiledningen närstående valberedningen och placerat Kakabaveh på riksdagslistans plats 8 (av totalt 32) i Stor-Stockholm. När sedan personkryssen räknats efter valet visade det sig att Amineh Kakabaveh hade fått näst flest kryss av alla på riksdagslistan efter Jonas Sjöstedt!

Detta visar att partisekreterare Etzlers tal om en sorts uppgörelse i godo bara är snack. Då skulle inte Kakabaveh ha ställts utanför riksdagsvalsedeln. Det visar också på något mycket pinsamt för partiledningen. Medlemmarna i V stöder Kakabaveh. Dels genom att valkonferensen ”kör över” den partiledningen närstående valberedningen. Dels genom de många personkryssen. Kryss som kom hela Vänsterpartiet till godo.

I detta läge har Kakabaveh blivit ett hot. Hennes åsikter går på tvärs mot partiledningens. Och hon har ett stort stöd bland medlemmarna. Samtidigt har partiledningen velat göra det svårare för henne att agera offentligt – genom att peta henne från riksdagslistan. Men efter valet 2018 var hennes ställning starkare hos medlemmarna. Och ute i samhället håller vindarna på att vända. Allt fler tar hedersförtrycket på allvar. T.o.m. Jonas Sjöstedt har tvingats bort från V:s ståndpunkt sedan många år: att angripa de som vill bekämpa hedersförtrycket.

Kort sagt: både medlemmarna och tiden talar för Amineh Kakabaveh – inom V. Detta beseglade hennes öde.


Dela med dig