Personal på Migrationsverkets förvar varnar om bristande säkerhet

Foto: Tomislav Stjepic / Pressbild
Dela med dig

Personalen på Migrationsverkets förvar i Åstorp i Skåne känner sig inte längre trygga och säkra på sin arbetsplats. De utsätts för hotfulla situationer och de har inte de rättsliga verktygen för att undvika detta. Situationen är liknande även på andra förvar inom Migrationsverket.

Tidningen Sydsvenskan beskrev, i ett antal artiklar under juli månad, de problem som finns på Migrationsverkets förvaringsplatser för personer som skall utvisas ur landet.

Bakgrunden till de uppkomma problemen är bland annat en överbeläggning på boendena. Detta beror delvis på att polisen nu har fått utökade befogenheter att göra kontroller på bland annat arbetsplatser för att hitta illegal arbetskraft och migranter utan uppehållstillstånd. Personerna som grips förs till särskilda boenden, så kallad förvaring, innan utvisningen genomförs. De är oftast yngre personer det handlar om.

Enligt Migrationsverket ska de omhändertagna i genomsnitt vara i förvaret i 21 dagar. Men på grund av överbeläggning kan det idag bli upp till 9–10 månader! Det är människor med olikartade problem som sammanförs att dela rum under kortare eller längre tid, vilket leder till oro och frustration bland de boende.

På grund av detta vill personalen få utökade befogenheter. De saknar idag laglig möjlighet att exempelvis kroppsvisitera boenden och besökare. Det är endast om ”skälig misstanke finns” som personalen har rätt att kroppsvisitera och att inspektera de boendes rum. Detta innebär att otillåtna föremål som exempelvis rakblad med mera kan användas mot både personal och de boende.

Även mängden av narkotikainförsel ökar. Varje vecka inträffar olika händelser som rapporteras. Det kan vara att personal blir utsatta för våld, rymningsförsök och att de boende slåss med varandra. Personalen skall också följa med vid transporter till och från besök hos läkare eller till tandläkare med mera. Detta kan också vara en risksituation. Även frågor kring medicinhantering finns.

Personalens krav för en säkrare arbetsmiljö är följande:
■ att kunna visitera personer och göra kontroller i rummen som en rutinåtgärd.
■ att få använda väktarbolag vid transporter, till exempel vid läkar- och tandläkarbesök.
■ att kunna placera de förvarstagna i häkte. En del personer kan vara brottsutvisade efter våldsbrott.

Fredrik Beijer. FOTO: Tomislav stjepic / pressbild

Kraven från personalen har ställts till Migrationsverkets rättsavdelning, men de upplever att de inte har fått något gehör för sina krav därifrån. Kritiken tillbakavisas av rättsavdelningens chef, Fredrik Beijer. Enligt honom har en skrivelse skickats under 2017 till regeringen där de har föreslagit en mängd lagförändringar. Där påpekades att flera av önskemålen från personalen är brådskande på grund av säkerhetssituationen. Även Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik bekräftar att problem finns samt att regeringen är informerad om dessa.

Detta utgör ytterligare ett exempel på hur Sverige stod helt oförberett för den väldiga flyktingvåg som blev resultatet av regeringen Reinfeldts uppgörelse med Miljöpartiet 2011.


Dela med dig