Arbetarpartiet på turné till Örnsköldsvik och Sundsvall

Grillning av korv och politiker i Ö-vik.
Dela med dig

Mellan den 19 och 24 augusti genomförde Arbetarpartiet en turné längs norrlandskusten. Under två dagar i Ö-vik och fyra dagar i Sundsvall spred vi våra politiska idéer genom flygbladsutdelning, torgmöten, informationsbord, dörrknackning och korvgrillning.

Målsättningen med turnén var dels att hitta intresserade personer som vill bli medlemmar eller prenumerera på Nya Arbetartidningen, dels att påbörja insamlingen av de 1500 namnunderskrifter som behövs för att registrera Arbetarpartiet inför riksdagsvalet 2022.

Vi delade ut ett material där vi presenterade tre viktiga frågor som vi anser avgörande för att kunna skapa ett tryggare Sverige 2030. Det handlar om följande:
■ Behovet att prioritera sjukvård och skola och inte onödiga skrytbyggen. Idag vill styrande i både Ö-vik och Sundsvall lägga miljoner på kulturhus och multiarenor samtidigt som väldiga nedskärningar hotar basverksamheterna.
■ Att försvara den befintliga industrin samt göra satsningar på grön industriell produktion. Norrlandskusten är hårt drabbad av avindustrialisering, men har samtidigt goda förutsättningar till en återindustrialisering genom exempelvis produktion av syntetisk diesel (som kan minska koldioxidutsläpp från befintliga motorer med hela 80 %).
■ Behovet av en integrationspolitik som inte ytterligare splittrar samhället. Det handlar om hur många som ska få stanna, hur dessa ska få jobb och bostad samt att dessa måste få lära sig vad som gäller och inte gäller i Sverige, baserat på grundlagar, övriga lagar och sedvänjor.

Vi bjöd även in Ö-viksborna och Sundsvallsborna till att ”grilla korv och politiker” för att diskutera mer kring dessa, och andra, frågor. Grillningarna var välbesökta och ledde till en rad politiska diskussioner om både det ena och det andra. Det var dock tydligt, både i Ö-vik och Sundsvall, att många oroar sig över integrationen av alla flyktingar som kommit de senaste åren.

Det blev en lyckad turné. Det fanns ett sug efter ett nytt alternativ för knegarna på riksplanet. När vi höll torgmöten var det många som kom fram och skrev på namnlistan föra att hjälpa oss att registrera in ett nytt parti inför valet till riksdagen. Detta trots att de inte kände till oss sedan tidigare, utan bara hade lyssnat till vårt torgmöte. Det bådar gott för framtiden.


Dela med dig
Redaktör

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *