Min erfarenhet av att vara anställd med lönebidrag

Foto: Johan Hallenisse Hallberg (CC BY 2.0)
Dela med dig

De flesta personer som har problem att komma in på arbetsmarknaden av olika skäl brukar bli erbjudna en subventionerad anställning genom Arbetsförmedlingen.

Problemet är bara att du ofta blir satt på att utföra enkla och okvalificerade jobb inom t.ex. restaurang, bygg eller i butik som du med största sannolikhet hade kunnat få ändå utan att arbetsgivaren fått pengar från staten. Men till skillnad från en vanlig anställd så omfattas du inte utav LAS (lagen om anställningsskydd) och dina rättigheter är inte lagstadgade. Det finns en stor risk för godtycke och du är helt utlämnad till chefens goda vilja. Lönebidragsanställningarna kallas ofta för ”trygghetsanställning”, men min erfarenhet är att det inte är mycket trygghet över dem.

När det kommer till arbetsuppgifterna så har arbetsgivaren oftast formulerat en arbetsbeskrivning med enkla arbetsuppgifter som uppfyller kraven som Arbetsförmedlingen ställer på anställningen. Men i verkligheten får man ofta göra precis samma arbetsuppgifter som övriga anställda som inte har bidragsanställningar.

Lönen är ofta inte heller särskilt bra. Ofta får du lägsta tillåtna lönenivå utan möjlighet att förhandla upp den då du inte kan få högre lön än själva bidraget är även om du utför många fler arbetsuppgifter som inte finns på papperet. Som en effekt av detta blir även nivåerna på både pensionen och A-kassan riktigt låga, vilket du märker när behovet uppstår.

När bidraget till arbetsgivaren är slut så innebär detta i de allra flesta fall också att din anställning är slut. Det är ovanligt att ett företag verkligen anställer en person som haft en lönebidragsanställning på riktigt. Ofta tar de istället bara in en ny person på bidrag.

Det är inte säkert att du får ett ordentligt arbetsbetyg av din arbetsgivare efter att anställningen upphört eftersom de faktiska arbetsuppgifterna skilt sig från de uppgifter som stått i arbetsbeskrivningen. Själv har jag råkat ut för att arbetsgivaren manipulerat anställningens längd så att det såg ut som att jag arbetat kortare tid än jag gjorde.

Man får också intrycket av att Arbetsförmedlingen saknar koll på de personer som har en bidragsanställning och hur dessa behandlas på sina respektive arbetsplatser. Handläggaren får inte lägga sig i om det visar sig att arbetstagaren blir mobbad eller trakasserad på arbetsplatsen utan de har bara som uppgift att betala ut pengar samt se till att den arbetslöse blir placerad på en arbetsplats – oavsett hur han eller hon blir behandlad.

Detta är baserat på mina erfarenheter av bidragsanställningar men jag är övertygad om att jag inte är ensam om att ha blivit dåligt behandlad.


Dela med dig