Havsglaciärernas is smälter snabbare än man tidigare trott

Foto: Lin Padgham (CC BY 2.0)
Dela med dig

Ny forskning visar att de flytande havsglaciärerna smälter snabbare än vad man tidigare trott. Detta utgör en effekt av att jordens temperaturhöjning, orsakad av den av mänsklig aktivitet förstärka växthuseffekten, är större än vad man tidigare trott i vissa områden. Detta understryker behovet av att övergå till mindre miljöfarliga bränslen och förnyelsebara energikällor.

Världens största havsglaciär, Ross shelfis, smälter tio gånger snabbare än vad forskare tidigare trott. Tidigare har datorsimuleringar legat till grund för beräkningarna. Att man nu skriver upp avsmältningshastigheten beror på mätningar som genomförts i själva glaciären. Ross shelfis täcker en gigantisk havsvik i Antarktis och spelar en avgörande roll för Antarktis landglaciärer. Havsglaciären i viken stabiliserar isen på land och bromsar takten som landglaciärerna glider ner i vattnet. Avsmältningen av landglaciärer och takten i vilken dessa glider ner i haven på är en av de viktigaste orsakerna bakom höjningen av den globala havsnivån.

Samtidigt var 2018 ett rekordår när det gäller koldioxidutsläpp orsakade av mänsklig aktivitet. Totalt släpptes det ut 37,1 miljarder ton koldioxid i världen. Detta är en ökning med 2,7 procent jämfört med 2017. De ökade utsläppen beror på ökad användning av fossila energikällor som kol, olja och naturgas. I Sverige ökade utsläppen av koldioxid under 2017 med ca 1 procent.

Ska utsläppen av växthusgaser som koldioxid minska måste användningen av fossila energikällor minska. Oljan som energikälla är en återvändsgränd. Dels på grund av utsläppen av växthusgaser. Men oljan är även ett långt mindre effektivt bränsle idag än det en gång var. Detta visas av att det s.k. ”EROI-värdet” för utvinning av olja sjunker. EROI är ett mått på hur många gånger mer energi man får ut av en process jämfört med hur mycket energi processen förbrukar. Om EROI-värdet faller under 1 så kostar processen mer energi är vad man får ut av den.

När oljeutvinningen började låg EROI-värdet kring 100. Det fanns lättillgänglig olja av hög kvalité vilket gjorde att oljeutvinningen gav 100 gånger mer energi tillbaka än vad som gick åt för att ta fram oljan. Idag är EROI-värdet för oljan nere på 3-5. Detta innebär att man i snitt bara får ut tre till fem gånger så mycket energi av oljan än vad som gick åt till att utvinna den! Idag är alltså oljan en energimässigt mycket mindre lönsam energiform jämfört med vad den en gång var. Men även jämfört med andra energikällor. För vindenergi ligger EROI-värdet på mellan 20 och 50 och för solenergi ligger värdet mellan 9 till 34.

De smältande glaciärerna och den minskande energieffektiviteten i oljeutvinningen utgör två tunga argument för att övergå till mindre miljöfarliga bränslen och förnyelsebara energikällor.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.