EU: Från mellanstatligt samarbete till Europas Förenta Stater

Jean-Claude Juncker, en av de största förespråkarna för ett Europas Förenta Stater - tillika ordförande för EU-kommissionen.

Dagens allt mer överstatliga EU är något helt annat än det EU som existerade då svenskarna röstade Ja till EU-medlemskap i folkomröstningen 1994. De senaste 25 åren har EU tagit en rad kliv i riktning mot ökad överstatlighet. Och fler överstatliga förslag diskuteras, just nu, inom de kretsar som vill skapa ett Europas Förenta Stater.

■ Inför folkomröstningen 1994 underströk Ja-sidan att EU innebar ett samarbete mellan jämbördiga stater där besluten huvudsakligen skulle tas i konsensus (enighet). Om en stat inte höll med kunde denna lägga in sitt veto.

■ I samband med att Lissabonfördraget antogs 2009 blev majoritetsbeslut regeln. Detta innebar att vetorätten för enskilda länder togs bort, med undantag för utrikes- och säkerhetsfrågor samt när det gäller skatte- och socialpolitik. Förutom avskaffad vetorätt gavs de större länderna ökad tyngd i omröstningarna.

■ Beslutet att införa euron som valuta 1999 byggde in en automatisk strävan mot ökad överstatlighet. Euron är nämligen en valuta som inte är baserad på en nationalstat! Euron är istället baserad på en rad olika stater med mycket olika ekonomisk styrka (och därmed olika politiska strävanden).

En valuta som inte är baserad på en nationalstat, utan på en rad olika stater, kommer oundvikligen att pressa fram en ökad makt för överstatliga EU-institutioner – som kan köra över enskilda länder. Det var detta som drabbade Grekland i början av 2010-talet. Eurons införande innebar ett avgörande skäl till att majoritetsbeslut kom att bli regeln inom EU och att större länder, som Tyskland, fick ännu större inflytande.

■ Till detta ska läggas en politisk strävan mot ytterligare överstatlighet. Bland de förslag som förts fram från EU-institutionerna återfinns bl a följande förslag:

  • införandet av en EU-skatt,
  • tillsättande av en gemensam EU-finansminister och EU-utrikesminister,
  • skapandet av ett europeiskt CIA,
  • en ökad överstatlighet för att även göra EU till en militär union.

■ Redan idag finns grunden till en EU-armé! Detta i form av en permanent styrka på 60 000 soldater kallad Eurokorps (läs mer om denna här).

De krafter som vill skapa ett Europas Förenta Stater utnyttjar nu kaoset kring Brexit för att öka takten mot överstatlighet. Detta sker bakom ryggen på medborgarna – utan all demokratisk debatt. Arbetarpartiet syftar till att sätta dessa frågor på dagordningen – med början inför EU-valet den 26 maj.

Redaktör

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *