Ännu ett ungdomsförbund som ger upp kampen mot knarket?

Socialdemokraternas ungdomsförbund i Stockholm vill legalisera hasch och marijuana.
Dela med dig

På en distriktsårskonferens i mars röstade SSU Stockholm för att förespråka en legalisering av cannabis, dvs hasch och marijuana, samt att införa ett statligt monopol på drogen. Är SSU nästa ungdomsförbund att svika kampen mot knarket?

SSU utgör Socialdemokraternas ungdomsförbund och SSU-distriktet i Stockholm samlar alla kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad. Patrik Khosravi, försteombudsman på SSU-distriktet, sa i en intervju med SVT att en legalisering skulle bidra till att minska gängkriminaliteten. Khosravi menar att om ett statligt monopol tar över försäljningen av cannabis så skulle detta begränsa gängens tillgångar.

Distriktsstyrelseledamoten Martin Persson förklarade i samma SVT-intervju att man inte vill släppa cannabis fritt och tillåta privat odling för privat bruk eller kommersiell verksamhet. Det SSU Stockholm vill är att Systembolaget ska sälja cannabis och att det ska finnas ”strikta ålderskontroller, kvalitetssäkring, innehållsförteckning, reklamförbud och beskattning”.
Att sälja cannabis över disk på Systembolaget leder dock inte per automatik till minskad gängkriminalitet. I en intervju i Expressen i december 2018 sa polischefen i Storgöteborg, Erik Nord, följande:
– Man ska inte underskatta den kriminella marknadens förmåga att anpassa sig och tjäna pengar efter rådande regleringar. Även om det finns fri tillgång till alkohol i dag så finns det ändå incitament att smuggla in alkohol i Sverige.”

Men till detta kommer att en legalisering av ytterligare en drog, vid sidan av alkoholen, riskerar att öka det totala missbruket i samhället. Samhället och de politiska partierna, samt deras ungdomsförbund, måste sträva mot att minska allt missbruk – även av alkohol. Att SSU Stockholm nu förespråkar en legalisering av cannabis innebär att dessa kapitulerar inför de krafter som gett upp kampen mot knarket och missbruket.

Tidigare har företrädare för SSU varit tydligt emot legalisering av cannabis. Detta även i debatter mot Liberala Ungdomsförbundet och Centerns ungdomsförbund som en längre tid velat legalisera cannabis. I en debatt mot CUF i P4 Jönköping (april 2018) argumenterade en representant för SSU Jönköping på följande sätt om varför en legalisering vore fel:
– Det enkla svaret är ’för att cannabis är farligt’. Forskning visar att det har stora effekter på det kognitiva, särskilt hos unga. Det kan försämra IQ, och långvarigt bruk kan också leda till exempelvis schizofreni … Man vet också att lagstiftning har en normerande effekt på samhället, så det sänder helt fel signaler.

Vi kunde inte säga det bättre själv. De representanter för SSU som fortfarande står fast i kampen mot knarket förtjänar allt stöd. Samtidigt är det oroväckande att de drogliberala krafterna fått fäste även inom ungdomsförbundet till ett av Sveriges regeringspartier.


Dela med dig