Menar Socialdemokraterna allvar i kampen mot hedersförtrycket?

Foto: Socialdemokraterna (CC BY-NC-ND 2.0)
Dela med dig

Ett av Stefan Löfvens viktigaste löften i samband med den socialdemokratiska partikongressen i mars var att ta krafttag mot hedersförtrycket. ”Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i Sverige för det här arbetet” var Löfvens budskap. Samtidigt erkände S-partiledaren och statsministern att ”vi har gjort för lite över tid, bevisligen”. Löfven riktade även en uppmaning till socialdemokraterna runt om i Sverige: ”Därför, kamrater, förväntar jag mig det av er: I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge. Se det. Hata det. Befria dessa unga”.

Det går inte att missuppfatta detta budskap från Löfven. Och från hela S-kongressen. Trots att budskapet borde ha kommit redan för 25 år sedan är Löfvens utspel välkommet. Bättre sent än aldrig. Men vi kan inte låta bli att tänka på en rad modiga kvinnor, bland annat den tidigare ordföranden för S-kvinnorna Nalin Pekul, som tog upp frågan redan under tidigt 90-tal. Då som medlem i socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU.

Detta gör att vi väntar med de stora ovationerna. Vi vill få det bekräftat att det inte bara var ett utspel. Vi vill få det bekräftat att det verkligen innebär en omläggning av Socialdemokraternas politik. För en omläggning av politiken kommer inte att vara helt enkelt. Vi ska exemplifiera detta genom en rapport från Umeå.

S-upproret mot Löfven i Umeå
Existensen av hedersförtryck har bevisats, gång på gång, i undersökningar som har genomförts i Sveriges fyra största kommuner: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Initiativet till kartläggningen av hedersförtrycket i dessa stora kommuner, som tillsammans utgör en femtedel av Sveriges befolkning, togs då Socialdemokraterna styrde kommunerna tillsammans med bl a MP och V.

Endast två dygn efter den socialdemokratiske partiledarens utspel, och förhoppningsvis nya hållning, testades denna nya hållning då frågan om att kartlägga hedersförtrycket debatterades i Umeå kommunfullmäktige. Detta för fjärde gången sedan början av 2017 och för tredje gången på Arbetarpartiets initiativ.

Tyvärr svek många av Stefan Löfvens partikamrater sin partiledares och hela S-kongressens budskap, trots att debatten i Umeå skedde endast två dagar efter Löfvens utspel. De svek på ett både upprörande och skandalöst sätt. Först och främst: De traditionella socialdemokraterna, exempelvis kommunalråden, lämnade walkover i denna så viktiga debatt. Deras insats bestod i att de satt tysta. Sedan: De yngre representanterna för S, som fått i uppgift att återigen säga Nej till en kartläggning, sade Nej. Fast lite artigare denna gång. Men något intryck från S-kongressen kunde inte märkas.

I debatten uppträdde även en tredje grupp av, påstådda, socialdemokrater. Dessa förkastade helt och hållet sin partiledares uppmaning om att ta strid mot hedersförtrycket ”I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge…”. Under debattens gång angrep denna ”S-falang” oss på ett alltmer primitivt sätt. Angreppen skedde tillsammans med MP och V. Den förstärkta S-falangen förde fram följande anklagelser mot oss: vi hade uttryckt oss ”islamofobiskt” och var även främlingsfientliga. Vi demoniserade, stigmatiserade och alienerade även vissa grupper samt hade någon form av dunkel dagordning. Till vår förvåning slöt även en (politiskt frilansande) representant för C upp i denna allians. Vi är övertygade om att hon saknade stöd för sina uttalanden inom sitt parti. Sammantaget måste de tre socialdemokratiska falangernas agerande i Umeå betecknas som ett direkt uppror mot Stefan Löfvens budskap när det gäller frågan om hedersförtrycket. Från vissa. Från andra en vägran eller oförmåga att stå upp för S-kongressens beslut. Ingen av de tre falangerna talade samma språk som Stefan Löfven. Det var hela var en primitiv och pinsam tillställning.

Unga 18 antyder hedersförtryck
Bakgrunden till att vi tog upp frågan om hedersförtryck i Umeås kommunfullmäktige för fjärde gången var resultaten i en undersökning i Umeå kallad ”UNGA18”. Undersökningen pekade på förekomsten av hedersförtryck även i Umeå. Undersökningen visade bland annat att det är fem gånger så vanligt att ungdomar födda utanför Europa inte får bestämma vilken religion eller livsåskådning de ska ha än svenskfödda ungdomar.

Det var mot denna bakgrund vi ville veta vilka åtgärder som den politiska ledningen (S) i Umeå kommun tänkte vidta.

Stod ej ensamma i debatten
Arbetarpartiet stod inte ensamma. Efter debatten fick vi motta en rad telefonsamtal från socialdemokrater, både från ledamöter i fullmäktige och från andra, som bad om ursäkt för hur representanterna från deras parti agerat. De bad både om ursäkt för sina ”partikamraters” åsikter och primitiva agerande.

Vi har tidigare varit ensamma under själva debatterna, förutom stödet från en modig kvinnlig liberal som var först med att resa frågan om hedersförtryck i fullmäktige, men som inte är kvar.

Men i denna debatt gick både Moderaterna och KD in med både skarpa och kunniga inlägg. Gruppledaren för (M) påpekade för socialdemokraterna att det var tur för Stefan Löfven att han höll sitt tal på S-kongressen och inte i Umeå kommunfullmäktige. I Umeå hade han riskerat att bli anklagad för att ha en ”mörk agenda”. Tveklöst var det Arbetarpartiet som, tillsammans med M och KD, agerade i samma anda som Stefan Löfven.

Debatten i fullmäktige lämnade följande bestående intryck: Vissa partier och ledamöter erkänner att hedersförtryck existerar, andra partier tillåter sina ledamöter att förneka detta. Tyvärr även S.

Seger i efterhand
Debatten orsakade dock en storm av kritik riktad mot våra motståndare. Stormen inleddes på sociala medier och sedan tog sig sedan in på traditionella medier som exempelvis DN. Detta ledde dels till att den mest primitive debattören av alla fick göra en (halv) avbön men även deklarera att han skulle avstå från vidare kommentarer. Dels att ett av kommunalråden i efterhand skrev en skarp blogg riktad mot hedersförtrycket (ett inlägg vi saknade under debatten).

Men det mest positiva beskedet kom ett par veckor efter debatten. Ett av S-kommunalråden berättade att det skulle ske en kartläggning av hedersrelaterat våld i Umeå! Precis som vi säger bättre sent än aldrig om Löfvens utspel vill vi säga samma sak här i Umeå. Vi är glada för detta besked från Socialdemokraterna i Umeå. De stora vinnarna är de ungdomar som Stefan Löfven vill ”befria” från hedersförtrycket.

Vi är glada över att i någon mån ha bidragit till detta i Umeå.


Dela med dig