Vuxenutbildningen behöver mer resurser

Foto: Lance Cheung / US Department of Agriculture (CC BY 2.0)
Dela med dig

På dagarna så håller jag till på en privatägd skola i Umeå som håller i vuxenutbildningar. Skolan tar emot folk från både Arbetsförmedlingen och Komvux som behöver gå olika arbetsmarknadsutbildningar.

Min första reaktion var att utbildningarna är väldigt ostrukturerade. Det är även dåligt med information då vissa utbildningar har väldigt luddiga kursplaner.

Man undrar också varför utbildningarna fortsätter att ta in mer elever när resurserna knappt räcker till för de elever som redan går på skolan. Utrustningen i form av datorer, som behövs inom olika utbildningar för exempelvis programmering, CAD/CAM eller liknande, är undermålig. Beroende på vilken utbildning en person studerar så kan det vara mycket svårt att utföra sina skolarbeten på skolans alldeles för gamla datorer. Datorerna ser faktiskt ut att vara ärvda från någon gymnasieskola som gallrat ut dessa sega datorer.

Många upplever också att lärarna har väldigt dåligt engagemang gentemot eleverna. Kanske tyder detta på att det är för mycket elever och för få lärare? Om det är tänkt att skolan ska behålla sin kvalitet och status som en seriös Arbetsmarknadsutbildning så går det inte att snåla in för mycket på resurserna oavsett utbildning!

Både Arbetsförmedlingen och Komvux betalar väldigt mycket pengar för varje elev som förväntas få bra utbildningar. Varför blir inte dessa Arbetsmarknadsutbildningar bättre och varför tillförs det inte mer resurser?

Av en vuxenstuderande i Umeå


Dela med dig