Gräsrotskamp vann höjda minimilöner för 22 miljoner amerikaner

Vårdanställda i New York demonstrerar för höjda minimilöner i april 2015. FOTO: All-Nite Images (CC BY-SA 2.0)
Dela med dig

Den 2 oktober vann anställda vid e-handelsföretaget Amazon en långdragen strid om att höja minimilönen till 15 dollar i timmen inom företaget. Detta innebar att 350 000 anställda i USA och ytterligare 40 000 anställda i andra länder fick en rejäl löneförhöjning.

Segern är den senaste i raden och den hittills största som vunnits sedan gräsrotsrörelsen ”Fight for $15” startade 2012. Rörelsen började genom att 200 anställda vid snabbmatsrestauranger i New York gick ut i strejk med krav på 15 dollar i minimilön och rätten att organisera sig fackligt. Rörelsen har sedan spridit sig till en lång rad städer runt om i USA. Särskilt stark har rörelsen varit i Kalifornien. Tusentals arbetare har demonstrerat och strejkat för högre minimilöner, samtidigt som de fått höra att deras krav på $15/tim är ”en dröm som är omöjlig att uppnå”.

Bakgrunden till ”Fight for $15” är att den federala amerikanska minimilönen legat på $7,25 i timmen i tio år. Detta är i många fall inte tillräckligt för att kunna försörja sig, och många arbetare måste ansöka om så kallade ”food stamps” (statligt utgivna matkuponger – en sorts försörjningsstöd) för ha råd med mat till familjen. Arbetsgivare inom snabbmatsbranschen och detaljhandeln har varit de som oftast anställt folk till minimilönen. Detta håller ”Fight for $15”-rörelsen på att ändra.

Segern för de anställda på Amazon kommer som en del i en våg av höjda minimilöner vid en rad företag inom detaljhandeln. Rörelsen för höjda minimilöner sammanfaller med att USA just nu har en ovanligt låg arbetslöshet. En rad företag har haft svårt att rekrytera personal, vilket gynnat de som kämpat för löneökningar. Vissa företag har sett rejält höjda minimilöner som ett sätt att få konkurrensfördelar gentemot de övriga när det gäller att kunna knyta till sig personal.

Den genomsnittliga timlönen för arbetare inom detaljhandeln i USA är idag $13,20 i timmen. Under 2018 har dock en rad företag utlovat löneökningar. I januari gick Walmart ut med att de höjer minimilönen från $9 till $11 i timmen. I mars beslutade konkurrenten Target att också höja minimilönerna till $11/tim. Lönerna ska dessutom öka successivt fram till 2020 då företaget lovar att minimilönen ska ligga på $15/tim. I juni följde Costco efter och höjde sina minimilöner till $14/tim. Det är mot denna bakgrund av en positiv lönespiral inom handeln som Amazons beslut om att höja minimilönen måste ses. Denna positiva löneutveckling kan komma att ”spilla över” även på andra branscher som släpat efter lönemässigt i många år.

Flera fackliga organisationer har varit pådrivande för att just Amazon skulle förbättra villkoren för sina anställda. Under fjolåret förvärvade Amazon matvarukedjan Whole Foods Market. Den fackliga organiseringen bland de anställda vid Whole Foods har tagit fart under den senaste tiden – något som bidragit till de nu höjda minimilönerna (som alltså även gäller i Amazons dotterbolag).

Det är värt att nämna att Amazon samtidigt som de höjer minimilönen väljer att göra vissa förändringar i de bonusprogram de har haft sedan tidigare. Tidigare har bolaget delat ut en årlig bonus på $2 000 till anställda som haft en hög produktivitetsnivå. Bolaget har också tidigare delat ut vissa aktieandelar till personal som tillhört bolaget under en längre tid, vilket såg ut att avskaffas. Efter protester har dock Amazon valt att göra ytterligare revideringar i sina bonusprogram och kommer införa lönebonusar för de som tillhört firman under fem, tio, 15 eller 20 år. Dessa kommer få lönebonusar på mellan $1 500 och $3 000.

Kampen för 15 dollar i timmen har även blivit en politisk fråga. Bernie Sanders gjorde $15/tim i minimilön till en del av sin presidentvalskampanj. Fight for $15-rörelsens kampanjer i Kalifornien har fått de styrande politikerna att gå med på en höjning av minimilönen i hela delstaten till $15/tim – något som berör över sex miljoner arbetare! Höjningen kommer att ske stegvis fram till 2022. Detta innebar att Kalifornien blev den första delstaten att höja minimilönen till 15 dollar i timmen.

Delstaten New Yorks guvernör har följt efter och annonserat att lönenivåerna ska höjas ännu snabbare än i Kalifornien. I själva New York City har minimilönen satts till $15/tim redan nu, men i andra delar av delstaten kommer det att ske stegvis fram till 2022. Till detta kommer att ytterligare delstater samt enskilda städer beslutat om kraftiga höjningar av minimilönerna (om än inte så högt som till $15/tim).

Den amerikanska arbetarrörelsen har varit på defensiven och försvagats sedan 1980-talet. Segrarna för rörelsen ”Fight for $15” skulle dock kunna innebära en vändpunkt när det gäller arbetarkamp och facklig organisering i USA. Rörelsens segrar har inneburit att 22 miljoner amerikanska arbetare vunnit höjda minimilöner. Och tio miljoner av dessa har eller är på väg mot en minimilön på $15/tim – det som alltså var en dröm som var omöjlig att uppnå. Fight for $15 har visat att den amerikanska arbetarklassen kan organisera sig och vinna segrar på egen hand. Eller som de skriver själva: ”Vi lyssnade inte på skeptikerna. Vi organiserade oss och kämpade för det vi visste var rätt. Vi vann inte dessa löneökningar för att vi röstade fram vänligt sinnade politiker. Vi vann för att vi fick dem att stödja oss”.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.