Framgång för Arbetarpartiet i Umeås kommunval

Jan Hägglund staplar ölbackar för att illustrera Umeå kommuns skenande budgetunderskott.
Dela med dig

Arbetarpartiet gjorde sitt bästa val någonsin till Umeå kommunfullmäktige – sett till det absoluta antalet röster. När den slutliga rösträkningen var avslutad stod det klart att vi har fått hela 3 027 röster! Detta är första gången vi spränger ”3000-vallen” sedan våra representanter valdes in i fullmäktige för första gången 1991. Vårt valresultat innebär en ökning med 850 röster sedan 2014, vilket motsvarar en ökning på nästan 40 procent!

Valresultatet innebar att vi med råge passerade den treprocent-spärr som våra politiska motståndare infört och att vi försvarade våra två mandat. Vi fick dessutom nästan 1 500 röster i valet till Västerbottens läns landsting.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla umebor som valde att rösta på Arbetarpartiet den 9 september, säger Jan Hägglund, gruppledare i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.
– Vi ska göra vårt bästa för att förvalta detta ökade förtroende under de kommande fyra åren.

En röd tråd i Arbetarpartiets politiska budskap under valrörelsen var behovet av att ta kontroll över Umeå kommuns skenande budgetunderskott och raskt ökande skuldsättning. Under tioårsperioden 2019-2028 beräknas Umeå kommuns underskott uppgå till mellan 7-10 miljarder kronor! Vår valrörelse präglades av att föra fram detta hot mot de lagstadgade verksamheterna inom Umeå kommun – äldreomsorg, förskola, skola, brandförsvar, m.m. – och ett åtgärdsprogram för att ta kontrollen över ekonomin. Många av de vi träffade under valrörelsen uppskattade att vi berättade om den sanning som kommunens stora partier – med S, M och V i spetsen och understödda av Västerbottens-Kuriren – gjorde allt för att dölja (före valet).

Arbetarpartiets valrörelse var en gräsrotsvalrörelse i sann bemärkelse. Stommen i valarbetet under de sex sista veckorna bestod av medlemmar som avsatt semesterveckor och lediga dagar för att kunna valarbeta. Vi har genomfört tusentals politiska samtal, face-to-face, med umeborna. Dels i samband med dörrknackningar på ett stort antal bostadsområden. Dels i samband med att vi haft valbyråer utanför köpcentra och närbutiker runt om i kommunen. Till detta kommer att vi delat ut ett stort antal politiska material till hushållen i Umeå och utanför olika arbetsplatser inom sjukvården, äldreomsorgen och industrin.

– Nytt för denna valrörelse är att vi dessutom varit mycket mer aktiva i skrivandet på bloggen, berättar Jan Hägglund som är ”frontfigur” för Arbetarpartiets blogg på Västerbottens-Kurirens hemsida.
– Bloggen är i mitt namn men de uppfattningar jag för fram är partiets, säger Hägglund.
– Många människor har hört av sig i kommentarer, mail, sms och telefonsamtal kring innehållet i bloggen, säger Hägglund.
– Det har skapats en riktig dialog kring innehållet, vilket känts positivt och som ett verkligt framsteg.

Nu är valrörelsen över. Efter förhandlingar med Socialdemokraterna har Arbetarpartiet nått en uppgörelse som innebär att vi får ersättarplatser i Kommunstyrelsen, Äldrenämnden och Byggnadsnämnden.
– Arbetarkvinnorna inom äldreomsorgen har utgjort en av de grupper som burit fram Arbetarpartiet genom åren, säger Jan Hägglund.
– Vi hoppas kunna ta tillvara deras intressen ännu bättre genom den ökade insyn vi får i Äldrenämnden, avslutar Hägglund.


Dela med dig
Redaktör

Din e-postadress kommer inte publiceras.