Muslimska Brödraskapets mål – ett parallellt samhälle

Dela med dig

”Det politiska målet för MB i Europa är alltså att bygga upp en parallell islamsk offentlighet där muslimer går i egna skolor och har tillgång till samhällsservice som sker enligt islamiska normer. Strategin är i det närmaste en kopia på hur MB i Egypten har arbetat de senaste decennierna”. (Muslimska Brödraskapet i Sverige, MSB, 2016). Strävan efter ett parallellt samhälle framkom även i den uppgörelse som skedde mellan Socialdemokraterna och Sveriges Muslimska Råd 1999.

Detta innebär naturligtvis att ”brödraskapet” motarbetar integrering. Istället arbetar MB för ökad segregering! Detta eftersom ”den kulturella ”smittorisken” ökar för muslimer som i vardagen exponeras regelbundet för västerländska normer och värderingar. Det är lättare att upprätthålla den sociala kontrollen i miljöer där muslimer kan hålla ett öga på varandra”. (a.a.). Målmedvetenheten hos det Muslimska Brödraskapet och  ”vänsterns” bredvillighet att vara dessa till lags å ena sidan,  bristen på medvetna försvarare av de demokratiska och  sekulära normerna å andra sidan, ökar risken för en framtida dragkamp mellan det sekulära majoritetssamhället och det parallella, shariadominerade, samhälle som MB vill skapa. Dragkampen kommer att beröra vilka grundläggande normer som ska gälla för svenska medborgare. Sådana tendenser finns redan (se Kalla fakta, 4 april 2017). Mycket pekar på att MB:s utmaning av den sekulära ordningen kommer öka de sociala och politiska motsättningarna i samhället.

Arbetarpartiet står inte neutrala i denna konflikt. I detta nummer fortsätter vi dels den kartläggning av MB som vi påbörjade i det förra numret, dels återpublicerar vi vårt Sekulära Manifest – i en längre version (klicka här och här för att läsa de artiklarna). Manifestets syfte är att mobilisera folk till ett aktivt försvar av det sekulära samhället värderingar – det är särskilt viktigt att vi kan vinna muslimer för vårt manifest.

Läs om uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Sveriges Muslimska Råd


Dela med dig