Al-Qaradawi: ”Hitler sänd av gud att straffa judarna”

Dela med dig

Alla, människor såväl som organisationer, måste bedömas för vad de gör. Men också för vad de inte gör. Detta gäller även för den s.k. vänstern.

De demonstrerar tillsammans med islamister på 1 maj i syfte att hjälpa dessa islamister att fortsätta förtrycka flickor och kvinnor genom slöjan. Istället för att ta den nödvändiga politiska-ideologiska striden med  Muslimska Brödraskapet (MB) – den dominerande islamistiska organisationen i Sverige och troligen i hela Europa – gör den s.k. vänstern allt för att öka acceptansen för islamisterna. Detta trots att det framkommer fler och fler fakta som visar på behovet att försvara det demokratiska samhället och den sekulära staten – vilka utmanas av MB.

Låt oss titta på två av MB:s mest framträdande personer: Yusuf al-Qaradawi och Hussein Halawa. Den förstnämnde är ordförande i Europeiska Fatwarådet – som styrs av Muslimska brödraskapet. Han är en av ”brödraskapets” viktigaste ideoligisk-religiösa ledare. En andra är generalsekreterare i samma Fatwaråd. Låt oss ta en titt på vad dessa islamister har att säga. Vi börjar med al-Qaradawi: ”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats”. (TV-kanalen Al-Jazeera 22/1 2009)

Halawa anser att homosexualitet är en sjukdom som under vissa omständigheter bör kunna åläggas med dödsstraff. Dennes senaste föreläsning i Sverige var i Umeå i december 2016 på inbjudan av Islamiska Föreningen i Västerbotten. Tillbaka till al-Qaradawi. Denne sticker heller inte under stol med motsättningen mellan det demokratiska och sekulära samhället å ena sidan, och det shariastyrda samhälle som ”brödraskapet” strävar efter. Han uppgav att kravet på sekularism bland muslimer är liktydigt med ateism och ett förkastande av islam. Att acceptera denna [sekularism] som en grund för samhällsstyre istället för Sharia innebär att avfalla. (Boken: ”How the imported Solutions Disastrously Affected Our Ummah”, 1977)

Krav på sekulärt samhälle dödligt
Det sekulära samhället accepterar både ateister, kristna, judar, muslimer och andra. Men både ateister och de olika trosriktningarna måste acceptera att de lagar som reglerar samhället stiftas av en riksdag (eller parlament) till vilken det hålls fria val. I ett sekulärt samhälle är det alltså inte prästerskapet som utformar samhällets regler (utifrån föreställningen att de agerar i guds ställe). Det är människan som bestämmer lagar och regler – med hjälp av fria val. Men al-Qaradawi anser att det system vi har i Sverige är liktydigt med att lämna islam – något som enligt sharialagar kan straffas med döden.


Dela med dig