Devin Rexvid föreläste om hedersvåld, religion och kultur

Den välbesökta föreläsningen med Devin Rexvid var ett samarbete mellan Arbetarpartiet, Humanisterna och ABF Umeå.
Dela med dig

Drygt 150 personer hade kommit för att lyssna till forskaren Devin Rexvids föreläsning om hedersvåld, religion och kultur på Umeå universitet den 14 februari. Sittplatserna tog slut och vissa av åhörarna fick sitta i trappen. Bakom föreläsningen stod Arbetarpartiet, Humanisterna och ABF Umeå.

Föreläsningen hade två tyngdpunkter: dels männens roll i en hederskultur, dels kopplingen mellan hedersvåld, religion och kultur. Rexvid inledde med att tala om de mest kända fallen av hedersmord som skett i Sverige. Han beskrev hur myndigheter och politiker i Sverige länge inte förstod vad problemen handlade om, och att det även idag pågår en debatt kring hur hedersvåldet ska förstås.
– Ett läger ser hedersvåldet som bara ett ytterligare uttryck för det patriarkala våldet mot kvinnor, menade Rexvid. Andra vill isolera problemet till en enskild individs galenskap.
– En tredje ståndpunkt går ut på att hedersvåldet har en särställning.

Rexvids föreläsning var en lång argumentation för denna tredje ståndpunkt. Han gick igenom olika sätt på vilka hederskulturen tar sig uttryck. I grunden handlar det om att värna om den ogifta kvinnans oskuld och den gifta kvinnans kyskhet. Barnen skolas tidigt in i hederskulturen. Söner i förskoleåldern kan tidigt få veta att det är de som eskorterar sina mödrar till förskolan, och ska hålla koll så att de inte träffar någon okänd man. När de blivit äldre utökas deras ansvar till att även hålla koll på sina systrar i skolan.

Mycket av föreläsningen handlade om de hedersrelaterade problem som finns i Sverige idag. Rexvid betonade att det inte alls är alla som kommer från länder med hedersnormer som bär med sig dessa till Sverige. Samtidigt varnade han för att det svenska samhället varit för mjuka mot de som försöker använda kultur, religion och tradition för att underminera sekulära institutioner. Han exemplifierade med att vissa förskolor gått med på att endast kvinnliga barnskötare ska få byta blöjor på flickebarn (så att dessa inte ska bli ”orena”) och att skolor gått med på att flickor fått utebli från obligatorisk simundervisning med hänvisning till religion. Rexid nämnde också att Migrationsverket registrerat 132 fall av gifta barn på asylboenden. Men mörkertalet är stort och det har inte funnits någon övergripande plan på hur dessa barnäktenskap ska hanteras.

Föreläsningen avslutades med en frågestund där publiken kunde ställa frågor till Rexvid. En av de viktigare frågorna som ställdes handlade om hur personal som arbetar som handledare eller på boenden för ensamkommande ska kunna upptäcka hedersproblematik.
– Ställ två frågor, sa Devin Rexvid. Finns det något som du vill göra men inte får. Finns det något du måste göra som du inte vill.
– De två enkla frågorna kan avslöja mer än vad man kan tro, avslutade Rexvid.


Dela med dig