Bryt tystnaden kring hedersvåldet

Dela med dig

Svensk medias politiska korrekthet har inneburit att hedersrelaterade brott länge förtigits i nyhetsrapporteringen. På senare tid har det dock skett en omvändelse under galgen. En rad tidningar har nu börjat rapportera om hedersrelaterade brott – som just hedersrelaterade.

Två fall där flickor fått sitt hår avrakat av manliga släktingar har nyligen uppmärksammats i riksmedia. Det ena fallet var en man i 50-årsåldern i Umeå som dömdes till fem månaders fängelse för att ha misshandlat sina tonårsdöttrar vid flera tillfällen. Vid ett av tillfällena hade han rakat av sin ena dotter allt hår och slagit henne under fötterna med en pinne. Pappan band slutligen dottern med kablar och hotade att elchocka henne till döds. Det som orsakade utbrottet var att dottern trotsat pappans förbud mot att använda internet och använt mammans iPad.

Det andra uppmärksammade fallet där en flicka fick sitt hår avrakat var i Karlskrona. En 17-årig man hade fått reda på att hans ett år äldre syster pratat i telefon med en man och även träffat mannen utan sin slöja på sig. När brodern krävde att få leta bevis i flickans mobiltelefon vägrade hon. Brodern slog då sin syster, hotade henne med en pistol och rakade slutligen av henne håret. Enligt fadern gällde hedersregler i familjen. Ingen hade rätt att göra några snedsteg. Och flickan var redan bortlovad till en annan man.

Ett tredje uppmärksammat fall handlar om två systrar som flydde från sin familj i Umeå för att studera på annan ort. I familjen rådde sträng hederskultur. När en av systrarna nämnde att de gärna ville studera ska pappan ha sagt att han skulle slänga ut henne genom fönstret om hon öppnar sin mun igen. Pappan hade tidigare dödshotat den andra systern när hon inte ville gifta sig med en man hon aldrig träffat. I mitten av augusti flydde de två systrarna från Umeå. Men med hjälp av en ytterligare familjemedlem lyckades familjen leta reda på den ena systern och kidnappade henne i samband med skolstarten.

Rättegången mot föräldrarna avslutades nyligen. Pappan dömdes till ett år och tre månader i fängelse för olaga frihetsberövande, grov fridskränkning och olaga hot. Även mamman stod åtalad för olaga frihetsberövande och dömdes till ett års fängelse. Dessutom dömdes en tredje familjemedlem till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst för medhjälp till olaga frihetsberövande.

Hedersrelaterade problem blir tyvärr allt vanligare. För sju år sedan gjorde dåvarande Ungdomsstyrelsen en undersökning som visade att hela 70 000 ungdomar mellan 16-25 år i Sverige ansåg att föräldrarnas kultur och religion begränsade deras val av partner. 8 500 riskerade att giftas bort mot sin vilja. Idag är antalet unga som kommer från länder med hederskultur betydligt fler. Det är sannolikt också långt fler som drabbas av förtrycket i dagens Sverige.

Arbetarpartiet strävar efter att, i samarbete med andra, bygga upp en landsomfattande rörelse mot hedersförtrycket. Inte bara till stöd för de unga kvinnor, och pojkar, som är drabbade – utan också till vilken dessa kan ansluta sig i kampen mot hedersförtrycket. Opinionen måste vinnas, och vändas, för att kunna pressa tillbaka det växande hedersförtrycket. Därför är det bra att media delvis börjat vakna ur sin PK-dvala och börjat rapportera om hedersrelaterade brott.


Dela med dig