MKB:s hyresgäster betalar notan för Malmö Live

Dela med dig

Skandalerna kring konserthuset Malmö Live fortsätter. Byggkostnaden för detta skrytbygge var på nästan 1,3 miljarder. Då diskussionerna inleddes låg kostnaden på 200 miljoner. Även om innehållet i bygget expanderat skulle ingen ha sagt Ja om slutnotan presenterats direkt. Nu vill de styrande politikerna i Malmö slippa en demokratisk diskussion i kommunfullmäktige, där driftskostnaden för Malmö Live ställs mot alla andra kommunala verksamheter, exempelvis skola, äldreomsorg och annan kultur. Därför har de styrande skapat ett system där de verkliga kostnaderna för Malmö Live döljs i ett kommunalt bolag och finansieras av hyresgästerna i MKB (Malmö Kommunala Bostäder).

I december 2014 röstade Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ för att skapa ett kommunalt koncernbolag. Detta beslut innebar att ett antal av Malmös kommunala bolag (däribland MKB, Parkering Malmö och Malmö Live) ingår i det nya koncernbolaget. Genom att skapa ett koncernbolag kan kommunen använda vinster från ett kommunalt bolag för att täcka underskott i ett annat kommunalt bolag. Många kommuner använder sig av denna typ av upplägg.

I Malmös fall utnyttjar de styrande politikerna denna möjlighet för att försöka mygla bort den verkliga kostnaden för att driva Malmö Live. Det naturliga vore att driftsbidraget till Malmö Live, som år 2015 uppgick till hela 104,6 miljoner kronor, beslutades i samband med att kommunens budget antas i juni. Detta skulle innebära att kostnaden för Malmö Live ställdes mot exempelvis kostnaderna för för- och grundskolan, som är i behov av väldiga tillskott av pengar. Den debatten vill Malmös styrande, med Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i spetsen, absolut inte tvingas ta. Istället för makthavarna över vinster från bostadsbolaget MKB till Malmö Live.

Resultatet är dels att driftskostnaden för Malmö Live undandras allmänhetens demokratiska insyn, dels möjligheten till en kritisk debatt i kommunfullmäktige. Dessutom läggs bördan för att finansiera Malmö Live helt på de människor som hyr sin bostad via MKB – ett bolag som redan har ett dåligt rykte bland många malmöbor. MKB har ökat hyrorna i en rad bostadsområden de senaste åren. I många fall har hyran höjts rejält. Bolaget har även anklagats för att erbjuda gräddfiler till lyxlägenheter för rika. Nu får MKB:s hyresgäster dessutom betala driften för Malmö Live – det dyraste skrytbygget i Malmös historia.

Under åren 2016-2019 beräknas Malmös befolkning att öka med mellan 28-33 000 invånare. Detta kräver väldiga investeringar i nya bostäder. Till detta kommer behovet av att rusta upp de många nedslitna bostadsområden som finns i Malmö. MKB:s vinster behövs för att ta sig an dessa gigantiska uppgifter. Malmö Live var ett gigantiskt dyrt skrytbygge som myglades igenom, steg för steg, då det byggdes. Myglet fortsätter nu då bygget ska drivas.

Vi undrar: skulle inte en del av huset kunna användas till bostäder för MKB:s räkning? Detta i syfte att täcka underskottet på 105 miljoner. MKB är ju kända för att ta bra betalt av sina hyresgäster! (OBS! Ironi.)


Dela med dig
Redaktör

Din e-postadress kommer inte publiceras.