Det sekulära samhället kan inte tas för givet

Dela med dig

Under denna epok angrips det sekulära samhällets värderingar. Det handlar inte endast om att prästerskapet kidnappade revolutionen mot Shahen i Iran 1979. Det sekulära samhället angrips i en rad europeiska länder idag. Angreppet kommer främst från de islamister som vill införa sharialagar och inrätta shariadomstolar. De som drabbas i första hand är muslimer som vill att tron ska vara en privatsak. Men på sikt hotar sharialagar de demokratiska fri- och rättigheter som utgör ett av fundamenten i ett sekulärt samhälle.

I ett sekulärt samhälle är tron en privatsak och prästerskapet har berövats sin makt att stifta lagar och utöva rättskipning. Via en framgångsrik kamp för demokratiska fri- och rättigheter har dessa funktioner överförts till en lagstiftande församling som utses i fria val. I Sverige kallas denna för riksdag. Om sharialagar införs sker detta på bekostnad av riksdagens lagstiftande rätt. Men medan riksdagens lagstiftning är ett resultat av fria val, skulle sharialagar i Sverige vara ett resultat av att ett islamistiskt prästerskap ersätter riksdagens lagstiftande rätt. Detta är också vad anhängarna av sharialagar arbetar för. Vi som beslutat gå emot sharialagar gör det för att försvara de demokratiska fri- och rättigheterna. Eller om vi vänder på det hela. Vi försvarar de demokratiska fri- och rättigheterna och tar därför strid med de islamister som vill inrätta sharialagar och shariadomstolar. Det går inte att förena demokratiska fri- och rättigheter med sharialagar och shariadomstolar. Här gäller ”antingen eller”.

Situationen är mer allvarlig än vad många tror. Sedan sommaren 2015 har det pågått en debatt i Sverige om de ”fundamentalismens skuggor” som trakasserar främst kvinnor och flickor i storstädernas förorter. Det framkom att kvinnor i Husby kunde få ”hora” ropat efter sig om de gick utomhus utan slöja. Ett öppet homosexuellt par blev utsatta för skadegörelse och trakasserier på grund av sin sexuella läggning – så till den grad att de kände sig tvungna att flytta från Husby.

Intervju med Devin Rexvid

Devin Rexvid, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet, skrev i Aftonbladet den 17/5 i år om hur islamister bedriver missionsarbete på boenden för ensamkommande flyktingbarn. Rexvid har varit i kontakt med anställda på flera boenden runt om i landet som bekräftar detta. I samtliga fall handlar det om islamister, bland personalen som jobbar på boendet, som försöker påverka ungdomarna.

Islamister på boenden för ensamkommande  
Det rör sig dels om milda påtryckningar som att få ungdomarna att sitta och läsa Koranen, förrätta bön eller att förse ungdomarna med kontaktuppgifter till moskéer. Dels om hårdare påtryckningar med inslag av övertalning, skuldbeläggande och mobbning. Islamisterna i personalen har haft synpunkter på hur ungdomarna klär sig, musiken de lyssnar på och vilka TV-program de ser. Islamisterna bland personalen har också handlat halal-mat mot ungdomarnas vilja.

PortrattDevin
Devin Rexvid är doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet. Forskar om hedersrelaterat förtryck och våld.

Enligt Rexvid skapar islamisternas närvaro obehag men också rädsla för ungdomarna. En pojke från Afghanistan tyckte att islamisterna påminde honom om talibanerna som mördat hans familjemedlemmar. Ett av boendena, beläget i Sörmland, utreds nu av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Men oftast har problemen sopats under mattan.
– När det framkommit klagomål hos verksamhetschefen på ett boende, både från pojkarna och från personalen, har chefen försökt bortförklara det hela, säger Devid Rexvid när NyA träffar honom över en kopp kaffe.
– En ur personalen blev utmobbad, av chefen och islamisterna, efter att ha rest klagomål, berättar Rexvid. Chefen försökte få det till att den som klagade hade ”fördomar”.
– Situationen blev till sist ohållbar och personen valde att byta arbetsplats.

Islamisterna motverkar integrering
Enligt Rexvid arbetar islamisterna medvetet för att förhindra att de ensamkommande integreras i det svenska samhället. Islamisterna uppfattar det som att de måste agera snabbt för att slussa in ungdomarna i vad de anser vara de rätta kanalerna innan de hunnit bli ”försvenskade”.
– Via sociala medier kan islamisterna förmedla kontaktuppgifter till ”rätt” moskéer – till och med innan en flykting kommit till Sverige, berättar Rexvid.

Islamisternas arbete för att påverka ungdomar sker även på andra sätt.
– Det finns exempel från en stockholmsförort där islamister erbjöd läxhjälp till skolelever, säger Rexvid.
– Barn till sekulära föräldrar började ställa frågor till familjen om de var muslimer och annat som rör religionen.

Detta medvetna och systematiska arbete, bedrivet av islamister i syfte att förhindra integration av muslimska invandrare, är enligt Devin Rexvid en fråga som fått för lite uppmärksamhet i debatten.
– Integration handlar inte bara om arbete och bostad, menar Rexvid. Det handlar också om gränsdragning och värderingsfrågor. Samhället måste tydligt markera mot islamismen och betona att Sverige är ett sekulärt land.
– Idag finns en tendens att ansvaret för gränsdragningar läggs på enskild personal som inte alltid orkar eller vågar att stå emot trycket, säger Rexvid.

Förskolepersonal böjde sig för islamister
Rexvid berättar om en förskola där personalen böjde sig för en familj som krävde att manlig personal inte skulle ha med flickor att göra i samband med blöjbyten och toalettbesök.
– Skälet var att de ansåg att flickorna skulle bli ”orena”, vilket inte var bra när det skulle bli dags att gifta sig.

Rexvid anser att detta är ett allvarligt misstag.
– Islamistiska grupper är mycket välorganiserade och arbetar målmedvetet, säger Rexvid. Det handlar inte om någon förortsföreteelse.
– Islamismen är en global rörelse. Och de som agerar i Sverige har ofta ekonomisk uppbackning från utlandet.
Rexvid nämner Turkiet och Saudiarabien som två exempel på regimer som aktivt arbetar för att sprida sina islamistiska idéer till muslimer i europeiska länder. I förra numret av NyA skrev vi om f.d. bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) som fick avgå efter att det bl a avslöjats att han haft nära samröre med den turkiska islamiströrelsen Milli Görüs.

Samhället måste sätta gränser
– Samhället måste markera tydligt mot islamismen, säger Devin Rexvid. Samtidigt måste sekulära krafter stärkas.
Han är besviken på att den svenska vänstern inte ställt upp i detta försvar.
– Vänstern blundar inte för diskrimineringen av olika minoritetsgrupper i samhället, och det är bra, säger Rexvid. Men de blundar för både diskriminering och förtryck inom minoritetsgrupperna.
– Många av de som bekämpar islamism och hedersförtryck i Sverige har sin bakgrund inom vänsterrörelser i Mellanöstern, säger Rexvid. För dessa är religionskritiken självklar. Men i Sverige och Västeuropa har vänstern blivit rädda för att bli kallade rasister för att de kritiserar religionen.

Devin Rexvid avslutar med att rikta ett budskap till den svenska vänstern:
– Återta religionskritikens fana!

Islamisterna kringår lagen

Islamisters sätt att kringgå och underminera svensk lagstiftning sker inte alltid uttalat och genom att öppet hålla fram sharialagar som alternativ till gällande sekulära lagar. Islamisternas påverkan sker också på ett subtilt och fördolt sätt. De är duktiga på att ta över och omstöpa positivt laddade ord som demokrati, integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter, frihet, empowerment och feminism med shariabaserat/reaktionärt innehåll.

De mest slipade islamisterna har förstått att detta är det mest effektiva sättet att smyga in sharia i sekulära institutioner.


Dela med dig