Två böcker vi rekommenderar

Dela med dig

Kalifatets återkomst –
orsaker och konsekvenser

av Magnus Norell

För många människor, i Sverige och annorstädes, har Mellanöstern varit en brännhet men svårbegriplig region när det gäller politik och religion. Efter den ”arabiska våren” accelererade händelseutvecklingen, och omvälvningarna, på ett halsbrytande sätt. I praktiken har vissa stater upphört att existera. Andra befinner sig i sönderfall. Samtidigt har nya kraftcentra uppstått som strävar efter att upprätta nya stater. Det som tidigare varit svårt att förstå har för många blivit fullständigt obegripligt. Och skrämmande. Det tydligaste exemplet utgörs av Islamiska Staten, som står i centrum för oändligt många nyheter, frågeställningar och skräck. Det senaste fruktansvärda exemplet utgörs av attentatet i Bryssel 22/3-2016. För andra betyder IS motsatsen. Även från Sverige reser främst män, men även kvinnor, ner till Syrien för att ansluta sig till och slåss för Islamiska Staten. Aldrig förr har det som händer i Mellanöstern fått så tydliga återverkningar i Europa, exempelvis i form av terrorattacker, som idag.

Boken ”Kalifatets återkomst” ger läsaren ett sammanhang och därmed en möjlighet att orientera sig i den pågående utvecklingen. En utveckling som vi ingalunda sett slutet av – utan bara början. Skaffa boken. (Utgivningsår 2015).

Några korta ord om författaren
Magnus Norell är statsvetare och forskare med inriktning på säkerhetspolitik, demokratifrågor, politiskt våld och terrorism i Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika. Den kunskap som speglas i boken kommer inte minst från Norells många resor i de områden som boken berör.

Exempel på tidigare utgivning av böcker och rapporter:
”Mellanöstern efter kriget i Irak: demokratisering med förhinder?” (2004),
”Islamismens seger: från Libanon till Iran”( 2009).

Vid 20 börjar den ruttna –
om hedersvåld och modiga kvinnor

av Maria Hagberg

Hedersrelaterat våld är ett laddat ämne. Minst sagt. Det finns de som vill bortdefiniera begreppet. Denna bok gör dock detta mycket svårt för att inte säga omöjligt. Boken lämnar läsaren med ny kunskap och ny kampvilja. Den bygger på djupintervjuer, som författaren själv beskriver det i förordet, som sedan skrivits om till berättelser. I boken framträder unga kvinnor som bott i Sverige under nästan hela sitt liv. De har olika etnisk bakgrund men alla djupa erfarenheter av det hedersrelaterade våldet. Läsaren får ta del av berättelser om kvinnors självupplevda utsatthet och misshandel. Det är starka berättelser som berör livets alla områden: barndom och uppväxt, familj och arbete, hälsa och sexualitet. Som titeln antyder handlar berättelserna om modiga kvinnor som är starka nog att skapa sig ett eget liv genom att bryta med värderingar som dominerat och begränsat dem. Ofta brutalt.

Boken är inte en vanlig antologi. Den lämnar inte läsaren fylld av vanmakt. Till detta bidrar inte bara berättelserna om starka kvinnor utan även författarens analys i slutet av boken. I analysen beskrivs religionens roll som ett hot mot bland annat jämställdhetsarbetet både i Sverige och andra länder. Den som vill försöka förstå det hedersrelaterade våldet bör läsa denna bok. (Utgivningsår 2009)

Några korta ord om författaren
Bokens insida sammanfattar Maria Hagberg som den allsidiga person hon är. Hon är magister i socialt arbete. Hon har, som socialarbetare, under många år arbetat med utsatta barn, unga och kvinnor. Hagberg är också en av initiativtagarna till det internationella Nätverket mot hedersrelaterat våld som startades 2006.

Exempel på tidigare utgivning av böcker och rapporter:
Rapport till Europarådet i Paris om situationen avseende hedersrelaterat våld i Sverige (2008),
Rapporter om bristande säkerhet för kvinnor i Irak / Kurdistan och Israel / Palestina (2010),
”Kvinnokällan”, (kommande bok)


Dela med dig