Förbättra sjukvårdens ekonomi – lägg ned Region Västerbotten

Dela med dig

Enligt Västerbottens-Kuriren (30 jan) ska sjukvården i Västerbotten spara 200 miljoner kronor fram till år 2019. Bakom förslaget står S, V och MP, som styr landstinget. Alliansen, å sin sida, verkar tycka att problemet med vårdbesparingarna är att de borde ha påbörjats tidigare. Alla vill de spara. Men inte på byråkratin.

Många vet att Västerbottens läns landsting har saknat pengar för att behålla sin personal, exempelvis sjuksköterskor. Färre känner till att en rad ledande, Umeå-baserade, toppolitiker förvärrat situationen genom att skapa en ytterligare byråkratisk apparat kallad Region Västerbotten – vid sidan av landstinget. ”Regionen” har finansieras till största delen med landstingets pengar. Dess administration har vuxit och det finns över 300 politiska uppdrag i ”Regionen”. Men till skillnad från landstinget, som organiserar sjukvården, tillsätts inte de styrande via demokratiska och öppna val. Du har aldrig sett en ”Regionvalsedel”. Det finns nämligen ingen. Vanliga röstberättigade medborgare har inte rätt att tillsätta, eller avsätta, politikerna i ”Regionen”. De enda som har detta privilegium är andra politiker från Västerbottens 15 olika kommuner samt från landstinget. Men för säkerhets skull kan inte heller alla dessa delta.

Kombinationen av bristen på demokratiska val, och den byråkratiska apparaten som innehåller lika många politiska uppdrag som landstinget samt en växande administration, utgör tillsammans en riktig skandal. Låt oss utveckla detta genom att jämföra Västerbotten med Skåne. I Skåne har politikerna omvandlat landstinget till en region som numera ansvarar för sjukvården. Vid omvandlingen behölls de demokratiska valen. I Skåne finns alltså fortfarande endast ett led med politiker och administratörer – plus demokratiska val! Men i Västerbotten anser sig främst vissa, Umeå-baserade, toppolitiker ha råd med dubbla led – av både politiker och administratörer. Den högst betalde politikern får ut över 832 000 kr/år. Från ”Regionen”. Dessutom får han 279 000 kr/år från landstinget. Han är inte ensam att få pengar från två håll. På sjukvårdens bekostnad.

Om Region Västerbotten avskaffades skulle landstinget spara mellan 45-65 miljoner om året – pengar som istället kunde gå till sjukvården. Dessutom skulle förhoppningsvis en annan och mer öppen attityd skapas när det gäller hur skattemedlen används. Dubbla led ökar naturligtvis kostnaderna. Bristen på demokratiska val innebär att de ansvariga slipper stå till svars inför väljarna. Detta ökar också kostnaderna. Revisorerna har under åren haft mycket kritik mot ”Regionens” mål för sin verksamhet eftersom dessa mål inte kunnat mätas!

Ibland gör personer, som får sin försörjning genom dessa dubbla led av politiker och administratörer, utfall och berättar om allt bra som de gör. De betalar ut pengar både hit och dit. Tänk så bra! Deras fräckhet är makalös. Tidigare var det landstinget och länsstyrelsen som betalade ut samma pengar. Och det gick bra ändå – utan denna extra byråkrati – till vilken det saknas fria val.

Dagens Region Västerbotten måste avskaffas. Om det är ordet ”region” som är viktigt så döp om landstinget, men avskaffa detta extra led av icke-demokratiskt valda politiker och denna extra administration. Detta löser inte hela krisen i sjukvården. Men det är ett steg på vägen.


Dela med dig