Systemskiften genom flyktingvågen

Dela med dig

Vågen av asylsökande har verkligen öppnat dörren för systemskiften. Både på arbets- och bostadsmarknaderna. De skattefinansierade låglönejobb som KD var först med att lansera har den nuvarande regeringen gjort till ett av sina egna huvudnummer. Detta framgår tydligt i intervjun med finansminister Magdalena Andersson i tidningen Dagens Samhälle (nr 40/2015). Där talar finansministern sig varm för de skattesubventionerade låglönejobben som hon anser måste bli fler och göras enklare för företagen att använda.

Även på bostadsmarknaden var borgarna först ute med nya förslag. Bland annat modulbostäder. Dessa skulle massproduceras i första hand för de asylsökande. NyA förutspådde dock att om en sådan produktion väl kom igång skulle det snabbt komma krav på att moduler även skulle användas för att lindra bostadsbristen hos ungdomar. Så skedde också.

Också i detta fall tog regeringen över borgarnas förslag. Detta framgick i exempelvis Ekots lördagsintervju med bostadsminister Mehmet Kaplan den 4 april. Förutom att bygga modulbostäder ville Kaplan även luckra upp lagstiftningen så att det skulle gå att bygga bostäder där detta idag är omöjligt p g a för höga bullernivåer. För åtta månader sedan skrev vi att den totala bristen ”på planering och beredskap” riskerade att skapa en helt ny typ av utanförskapsområden”. Detta var dock innan nästa ”generation” av lösningar presenterades. Vi syftar på öppnandet av nedlagda fängelser samt på innovationen med tältläger.

Så tyvärr har Annie Lööf fel då hon talar om att ”vänstersidan” skulle försvara den svenska modellen.

Läs mer:


Dela med dig
Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.